Reell kompetens - behörig på annat sätt

Om du saknar formell behörighet kan Uppsala universitet bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser och kunskaper från genomgången personalutbildning och annan kursverksamhet tas med i bedömningen. Sådana erfarenheter jämförs med de behörighetskrav som gäller för utbildningen.

Grundläggande behörighet krävs till alla utbildningar. Dessutom finns ofta krav på särskild behörighet som är olika beroende på vilken utbildning det gäller. Du kan i princip styrka både grundläggande och särskild behörighet utan att ha läst i gymnasiet genom att visa vad du har gjort tidigare, alltså din samlade kompetens.

Så här ansöker du om bedömning av reell kompetens

 1. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se. Där hittar du datum för anmälan och annan viktig information.
   
 2. Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens. Ladda ner blanketten på antagning.se.
   
 3. Skriv ett brev där du förklarar hur du har de kunskaper som du saknar genom formell utbildning. Det kan handla om erfarenheter, kunskaper och förmågor som ger dig förutsättningar att klara den utbildning som du sökt, det vill säga din samlade kompetens.

  Din samlade kompetens jämförs sedan med de behörighetskrav som gäller för den utbildning du har sökt. Saknar du till exempel behörighet i matematik så behöver du visa på vilket sätt din samlade kompetens inom just det området ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker.

  Om behörigheten är uttryckt i gymnasiekurser kan du använda målen för de specifika gymnasiekurserna som stöd. På Skolverkets hemsida hittar du information om vad som ingår i de aktuella gymnasiekurserna.

  Om behörigheten är uttryckt i högskolekurser kan du använda lärandemålen i kursplanen för den/de kurser som ingår i behörigheten som stöd.
   
 4. Samla in relevanta intyg på sådant som styrker din kompetens så långt det är möjligt. Det kan till exempel vara kursbetyg, arbetsintyg eller andra utlåtanden som kan intyga din kompetens inom ett visst område. Arbetsintyg bör innehålla uppgifter om vad du arbetat med, hur länge du arbetat och omfattningen; heltid eller deltid (i så fall hur mycket). Intygen ska vara daterade och underskrivna av arbetsgivaren. Kontaktinformation till arbetsgivaren ska framgå. Läs om vad som räknas som arbetslivserfarenhet och hur den kan styrkas.
   
 5. Ladda upp blanketten tillsammans med ditt brev och alla intyg på antagning.se eller skicka per post till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Allt ska ha inkommit till Antagningsservice senast sista anmälningsdag.

Se till att din ansökan är fullständig innan du skickar in den. För att din ansökan ska vara fullständig måste du ha genomfört alla steg ovan.

Grundläggande behörighet genom enstaka gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet

Du har alltid möjlighet att åberopa reell kompetens och få en individuell prövning gjord. När det gäller bedömning av den grundläggande behörigheten har universitet och högskolor tagit fram en gemensam modell för att bedöma den genom reell kompetens. Det betyder att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du kan styrka följande godkända gymnasiekurser:

 • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B,
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A,
 • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A,
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A

och

 • har tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder. Som arbetslivserfarenhet räknas en eller flera anställningar från och med det år du fyller 16 år. Eget företag, vård av barn, vård av annan person och värnpliktstjänstgöring räknas också som arbetslivserfarenhet. All arbetslivserfarenhet räknas oavsett längd och om du jobbat i Sverige eller utomlands. Från gymnasietiden får du bara räkna arbete under sommarloven.

Observera! Har du redan dessa kunskaper och har arbetat i tre år behöver du alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens - bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå. Kom ihåg att ladda upp alla papper som visar att du har läst kurserna ovan samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år. Läs om vad som räknas som arbetslivserfarenhet och hur den kan styrkas.

Att styrka kunskaper i svenska och engelska

Kunskaper i svenska och engelska kan normalt inte fås enbart genom att språket är ditt modersmål. Då det är svårt att visa rätt nivåer av svenska och engelska genom andra erfarenheter så rekommenderar vi dig, om dina ansökan avser svenska eller engelska, att göra en prövning av ämnet på komvux eller skriva något av de standardiserade prov som visar på kunskaper i svenska (TISUS) eller engelska (till exempel TOEFL eller IELTS).

Beslut om reell kompetens

Universitetet gör en samlad bedömning av dina meriter och beslutar om du kan anses vara behörig. Om du har gjort en anmälan i tid kommer din ansökan om reell kompetens att hanteras av en särskilt utsedd grupp av erfarna handläggare. Har du gjort en sen anmälan så fattas beslutet av tidsskäl oftast av en erfaren handläggare utan att diskuteras i grupp. Samtliga ärenden diskuteras med berörd utbildning vid behov, oavsett om anmälan är sen eller inte.

Beslutet meddelas på antagningsbeskedet. Ett beslut om obehörighet kan överklagas. Information om hur du överklagar finns på ditt antagningsbesked.

Konkurrera om en plats – gör högskoleprovet

Att bli behörig är det första steget för att bli antagen till en utbildning. Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antal platser. Som regel måste du konkurrera om en utbildningsplats med hjälp av ett meritvärde. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet.

Läs mer om urval.

Har du frågor om reell kompetens?

Har du ytterligare frågor rörande reell kompetens eller är något i informationen oklart för dig? Då är du välkommen att mejla till oss på studentavdelningen som arbetar med reell kompetens på reellkompetens-ufv@uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-12