Utbildningar med andra anmälningsdatum

Anmälan till de flesta kurser och program i Sverige görs via antagning.se och följer gemensamma tidsplaner. Det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har andra anmälningsdatum. 

Program som startar hösten 2021 med anmälan 15 januari 2021, via antagning.se

16 oktober Anmälan öppnar på antagning.se.
15 januari SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
9 april Antagningsbeskedet kommer.
1 juni Sista dag för berörda att betala studieavgift.

​Program som startar hösten 2021 med anmälan via egna webbplatser.
Sista anmälningsdag varierar.

Program som startar hösten 2021 med anmälan 15 mars 2021, via antagning.se

15 februari Anmälan öppnar på antagning.se.
15 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 april Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.
Kompletterande handlingar till ansökan ska ha inkommit.
20 april Antagningsbeskedet kommer.

PROGRAM SOM STARTAR VÅREN 2022 MED ANMÄLAN 15 SEPTEMBER 2021, VIA ANTAGNING.SE

16 augusti Anmälan öppnar på antagning.se.
15 september SISTA ANMÄLNINGSDAG

Fler datum för anmälan till Barnmorskeprogrammet kommer senare.

Fler datum för anmälan

Se fler datum för anmälan till kurser och program.

Senast uppdaterad: 2021-02-09