Bedömning av tidigare studier

Ibland måste din utländska utbildning bedömas innan du kommer vidare. Universitets- och högskolerådet (UHR) bedömer utländsk gymnasieutbildning, yrkesutbildning och akademisk utbildning. UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Bedömningen hjälper till vid planering av framtida studier och kan också vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb.

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utbildning. Det innebär att du kan ansöka om bedömning redan innan du fått uppehållstillstånd.

         Ansök om bedömning

Reglerade yrken

Andra myndigheter än UHR ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Det gäller till exempel farmaceuter, läkare eller lärare.

Har du en utländsk biomedicinsk analytikerexamen, psykologexamen eller farmaceutexamen?
Uppsala universitet anordnar kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter, psykologer och biomedicinska analytiker som vill arbeta i Sverige:

Hur går jag vidare?

Förutom att göra en bedömning av dina tidigare studier behöver du tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Till olika utbildningar behöver du även uppfylla andra behörighetskrav. Gå till checklistan för dig som är ny i Sverige och vill studera.