Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker vänder sig till personer med utländsk examen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk legitimation som biomedicinsk analytiker. Examen ska motsvara en treårig högskoleexamen eller en tvåårig eftergymnasial utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Innehåll

Kompletteringsutbildningen omfattar 90 högskolepoäng och har den svenska biomedicinska analytikerns yrkesområde i fokus. Målet är att du ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att ansöka om legitimation som biomedicinsk analytiker. Du ska ha insikt i och god förståelse för hur ett kliniskt diagnostiskt laboratorium är organiserat med särskild vikt på kvalitetssäkring. Du ska ha en ökad medvetenhet om patienten bakom provet samt ett kostnadseffektivt synsätt. Du ska också vara insatt i olika yrkeskategoriers ansvarsområden inklusive arbetsledning.

Du ska efter utbildning vara förberedd för yrkesverksamhet som biomedicinsk analytiker.

Utbildningen är ett kurspaket och består av följande kurser:

  • Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 3OG079, 11 hp, termin 1
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap, 3KK017, 49 hp, termin 1-2
  • Verksamhetsförlagd utbildning, 3KK018, 15 hp, termin 3
  • Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 3OG078, 15 hp, termin 3

Undervisningsspråket är svenska men i vissa fall kan en kurs komma att ges helt eller delvis på engelska. För att klara utbildningen är det därför en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska. 

Se detaljerad beskrivning av utbildningen.

Efter fullgjorda studier kan du beställa ett studieintyg över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om svensk legitimation som biomedicinsk analytiker.

När och var ges kompletteringsutbildningen?

Utbildningen startar på höstterminen och pågår under tre terminer. Den ges vid Uppsala universitet i Uppsala och i Sundsvall. De som väljer Sundsvall som studieort kommer att läsa delar av kurserna på distans.

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker ges även vid tre andra universitet och högskolor. De olika utbildningarna kan ha lite olika upplägg. Se mer om dessa:

Behörighetskrav och urval

Utländsk kandidatexamen alternativt en avslutad tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.

Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi motsvarande 40 hp tillsammans.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6. Läs mer om kraven i svenska och engelska.

Om det är fler behöriga sökande än platser görs ett urval av de sökande i två steg:

  1. I steg 1 bedöms den sökandes samlade meriter, där tidigare utbildning, yrkeserfarenhet samt eventuell bedömning av utbildningen från Socialstyrelsen eller Universitets- och högskolerådet vägs in.
  2. I steg 2 kallas den sökande till intervju.

Anmälan

Anmälan görs via www.antagning.se.
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker, Uppsala
Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker, Sundsvall

Kontakt

Eva Tano
eva.tano@medsci.uu.se
Telefon: 018-611 39 04