Att studera på universitetet

Alla universitetsutbildningar i Sverige består av kurser. Du kan antingen följa ett sammanhängande utbildningsprogram på till exempel tre år eller så kan du bygga ihop din examen genom att läsa kurser som du själv väljer.

Alla kurser och program är uppdelade i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå bygger på nivån under. Ofta finns det fler sökande till en utbildning än antalet platser och då görs ett urval bland de sökande.

Det finns ingen åldersgräns för att studera på universitetet.

Universitetsstudier räknas i högskolepoäng. 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. En termin ger 30 högskolepoäng.

Avgifter krävs för dig om du inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Om du söker uppehållstillstånd kan du läsa på universitetet i väntan på besked, men fram tills dess att du har fått uppehållstillstånd är du skyldig att betala avgifter.

Läs mer:
Hur det är att läsa på universitetet.
Program och kurser vid Uppsala universitet.

Studera på grundnivå

Du som har avslutad utländsk gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska och engelska kan söka utbildningar på grundnivå. Då görs en bedömning av dina betyg i samband med att du gör din anmälan. Du behöver alltså inte ansöka om bedömning av dina betyg innan du anmäler dig. Läs mer om utländsk gymnasieutbildning.

Alla utbildningar på grundnivå vid Uppsala universitet kräver kunskaper i engelska. Kunskaper i svenska krävs för utbildningar som ges på svenska.

Kurser på grundnivå
Program på grundnivå

Ansökan görs på antagning.se.

Om du har en oavslutad gymnasieutbildning måste du komplettera den så att den blir fullständig och avslutad innan du kan söka högre studier. Vänd dig till Vuxenutbildningen vid Uppsala kommun som är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan och gymnasiet. 

Studera på avancerad nivå

För att studera på avancerad nivå (magister- eller masternivå) behöver du ha en avslutad grundexamen på minst tre år motsvarande en kandidatexamen. Det krävs också kunskaper i svenska och engelska. Många program på avancerad nivå vid Uppsala universitet ges på engelska och kräver endast kunskaper i engelska.

Kurser på avancerad nivå
Program på avancerad nivå

Ansökan görs på antagning.se.

Studera på forskarnivå

För att studera på forskarnivå behöver du ha en avslutad universitetsutbildning på avancerad nivå, det vill säga en magister- eller masterexamen. Kunskaper i engelska krävs och i många fall även svenska. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen. 

Antagning till utbildning på forskarnivå görs vid respektive institution. Det vanligaste är att du söker en doktorandtjänst och är anställd under utbildningstiden.

Senast uppdaterad: 2022-03-18