Djurens struktur och funktion 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-17505 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Fältkursen på Klubban planeras preliminärt till 3-9 november 2019.

Om kursen

Djur är oerhört komplicerade och integrerade flercelliga organismer: deras organ arbetar i finstämt samspel så att djuret kan uppfatta sin omgivning, röra sig, äta, fortplanta sig och upprätthålla sin homeostas. Hur fungerar dessa integrerade system hos olika djur? Varför ser djuren ut som de gör? Hur har de formats av evolutionen och varför har de ibland funnit helt olika lösningar på samma funktionella problem? På kursen studeras olika djurgrupper ur ett funktionellt perspektiv.

Förutom föreläsningar och seminarier innefattar kursen också praktiska moment, bland annat en serie dissektioner av representanter för olika djurgrupper.

I kursen ingår även en veckas fältstudier vid Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil, Bohuslän, då vi samlar och studerar marina djur.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33