Evolutionär genetik 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 4 november 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-17509 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen tar upp evolutionära processer på molekylär- och genomnivå. Kursen ger träning i molekylära metoder för att studera genetisk variation inom eller mellan arter, till exempel hur man tar fram genetiska fingeravtryck (mikrosatelliter), samt faderskapsanalys, molekylär könsbestämning, automatisk DNA-sekvensering och detektion av mutationer. Kursen innehåller tre teoretiska delar:     

  • molekylär evolution (omfattar mutationsprocessen, evolutionära hastigheter, molekylär klocka, urval och neutral evolution på molekylär nivå, genetisk variation och dess betydelse),     
  • genomevolution (omfattar genomstorlek, kromosomevolution, multigenfamiljer, intronevolution, olika typer av repetitivt DNA och genkonversion) och     
  • evolution av genetiska system (evolution av kön och sexuell reproduktion, rekombinationshastigheter, könsfördelning, intranukleära konflikter, evolutionen av åldrande, immunogenetik, mitokondriellt DNA, människans evolution, utveckling och genetik hos domesticerade djur och växter).

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33