Växternas struktur och funktion 2019/2020 (15 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 22 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67409 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Anmärkning: Kursen riktar sig både till dig som funderar på vidare och mer avancerade studier inom något botanikämne, och till dig som mer allmänt önskar bredda och fördjupa dina kunskaper om växternas biologi. Kursen är yrkesrelevant för blivande biologi- och naturkunskapslärare och för alla som tänker arbeta med eller forska på växter, naturvård eller ekologi.

Om kursen

Hur fungerar växter? Hur och varför fick de sina egenskaper? Det är de viktigaste frågorna som behandlas under kursen. Uppkomsten av lednadsvävnad, det vill säga förmågan att aktivt transportera vatten och fotosyntesprodukter, och blommans framväxt är två evolutionära händelser som, med facit i hand, varit avgörande för att forma allt landbaserat liv som vi känner idag. Kursen är baserad på dessa och andra viktiga evolutionära innovationer och granskar dem i detalj vad gäller funktion, historia och utveckling. Föreläsningar, seminarier och laborationer inom ämnena växtfysiologi, växtsystematik, evolutionär funktionsgenomik och ekologi ges integrerat och i anslutning till aktuellt problem, och du kan alltid diskutera dina frågor med kunniga lärare inom dessa områden. Kursen innehåller en sektion med  histologiska beredningar och metoder för ljus- och elektronmikroskopi som används i laboratorier i många biologiska discipliner.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33