Humanfysiologi 2019/2020 (10 hp)

VT20, Kvällstid, 33 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67416 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Anmärkning: Undervisningen äger rum under två kvällar (tisdagar och torsdagar kl.17-19) per vecka under hela vårterminen med paus under påskledigheten (6-10 april 2020). Antalet undervisningstillfällen blir drygt 20 stycken. De undervisningsformer som förekommer är föreläsningar och diskussionsseminarier. Några av föreläsningarna ges av inbjudna föreläsare som är experter inom sitt ämnesområde.

Om kursen

Den här kursen syftar till att ge en översiktlig bild av människokroppens fysiologi och anatomi och vänder sig främst till studenter utan omfattande kunskaper i organismbiologi. Den utgör ett bra komplement till övriga biologikurser inom kandidatprogrammet och flera av kursmomenten har utformats med tanke på behovet hos blivande lärare.

Kursen innehåller bland annat en genomgång av uppbyggnad och funktion hos flera av kroppens organsystem som till exempel nervsystemet, cirkulationssystemet och mag-tarmkanalen. Kursen omfattar också moment som behandlar skeendena från befruktning till födelse och amning. Under kursens gång diskuteras sexuellt överförbara sjukdomar, första hjälpen och även hur till exempel tobak, alkohol och olika typer av narkotika påverkar människokroppen.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33