Limnologi 2020/2021 (15 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 25 oktober 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-17418 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Något av följande krävs: (1) 80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi, eller (2) kemi 60 hp och biologi minst 15 hp, eller (3) geovetenskap 30 hp och biologi minst 15 hp, och i alla tre fall Floristik och faunistik, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen behandlar vattenbaserade systems struktur och funktion, inklusive fysiska och kemiska förhållanden, samt organismerna och deras interaktioner och roll i ekosystem. Olika typer av ekosystem kommer att studeras, såsom näringsfattiga skogsjöar, låglandssjöar och rinnande vattendrag, inklusive olika livsmiljöer som kustområden, sediment och öppet vatten. Studieorganismer innefattar fyto- och zooplankton, bakterier, fisk och bentisk fauna.

Kursen ger vidare en översikt över problem i vattenmiljöer, såsom eutrofiering och försurning samt effekter som orsakas av ett förändrat klimat. Förutom att ge kunskap om de ekologiska processerna, tar kursen upp kvantitativt viktiga organismer samt karaktärsarter i olika typer av vattenlevande system. Vi kommer också att diskutera faktorer som reglerar variationen av organismer över säsongen, liksom mikrobiell limnologi och bakteriers roll i viktiga ämnens kretslopp. Hela innehållet i kursen sammanfattas under en avslutande fältkurs vid den näringsrika sjön Erken, utanför Norrtälje.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33