Internationell sommarskola i syntetisk biologi 2019/2020 (5 hp)

Sommar 2019, 100 %, Campus

Startdatum: 22 juli 2019

Slutdatum: 11 augusti 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-17459 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 30 hp från ett kandidatprogram i bioteknik, biologisk vetenskap, beräkningsbiologi eller kemi, varav minst 7,5 hp biokemi samt 7,5 hp molekylärbiologi eller 7,5 hp mikrobiologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Anmärkning: Eftersom kursen i första hand riktar sig till studenter utanför Sverige erbjuder vi ett servicepaket som innefattar logi, mat och sociala aktiviteter. Detta paket kostar 13 500 SEK. För avgiftsskyldiga studenter ingår inte detta belopp i studieavgiften.

Om kursen

Detta är en kurs för dig med tidigare kunskap i molekylärbiologi och kemi, som vill prova på experimentell molekylärbiologi i en internationell miljö. Kursen fokuserar på några grundläggande metoder inom syntetisk biologi och innehåller båda färdigdesignade experiment så väl som mindre forskningsprojekt. Kursens föreläsningar inkluderar syntetisk biologi, biosäkerhet, bioetik och presentationsteknik. Du kommer också att praktisera generiska färdigheter som design, genomförande och analys av experiment, problemlösning, samt kommunikation av vetenskapliga resultat.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33