Sveriges natur 2019/2020 (5 hp)

Sommar 2019, 100 %, Campus

Startdatum: 22 juli 2019

Slutdatum: 18 augusti 2019

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2019

Anmälningskod: UU-17428 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 30 hp från ett kandidatprogram i biologi inklusive minst en kurs i ekologi, zoologi eller botanik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Anmärkning: Eftersom kursen i sin helhet bedrivs i form av fältstudier vid två fältstationer (i Bohuslän och Uppland) tas en kursavgift på 4500 kr ut av samtliga studenter. För avgiftsskyldiga studenter ingår inte detta belopp i studieavgiften.

Om kursen

Denna kurs riktar sig främst till studenter med ingen eller liten kunskap om europeiska ekosystem. Den belyser struktur och funktion i boreala ekosystem (terrestra och akvatiska), samt praktiska fältmetoder för analys av växt- och djursamhällen i dessa ekosystem. Kursen ger även goda möjligheter att göra jämförelser med studentens egen del av världen. I synnerhet, så riktar vi uppmärksamheten mot vegetation i klimatmässigt och geologisk liknande områden i nordöstra Asien.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33