Protein engineering 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-17542 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 150 hp inklusive (1) Molekylär cellbiologi eller Genomfunktion eller Molekylärmedicinsk infektionsbiologi eller Genombiologi, eller (2) 30 hp inom Masterprogram i tillämpad bioteknik, Masterprogram i molekylär bioteknik eller Masterprogram i kemi med inriktning mot biokemi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Under kursen arbetar du med ett aktuellt molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge dig fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Efter avslutad kurs ska du kunna

  • analysera struktur och uppbyggnad av proteiner genom datorbaserade metoder,
  • redogöra för strukturen och klassificeringen av proteiner,
  • analysera och jämföra aminosyrasekvensen och strukturen av proteiner samt relatera denna information till proteiners funktion,
  • förstå faktorer som är viktiga för proteinveckningsprocesser och stabilitet,
  • förklara hur proteiner används för olika industriella och akademiska ändamål såsom strukturbestämning, organisk syntes och läkemedelsdesign,
  • planera mutagenes experiment för att testa proteinstabilitet och/eller funktion,
  • utföra ett PCR-baserat mutagenes experiment,
  • skriva en labb-journal enligt GLP och
  • utforma en enkel forskningsplan för en ny bioteknologisk uppfinning.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33