Tillämpad ekosystemekologi, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, 100 %, Campus

  Startdatum: 28 oktober 2021

  Slutdatum: 16 januari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-17543 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 30 september 2021 – 27 oktober 2021

Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Den här kursen använder sig av avrinningsområden som naturliga enheter för att förstå hur ekosystem på land och i vatten hänger ihop, samt hur människan påverkar ekosystemen. Med utgångspunkt i kunskap om den naturliga strukturen och funktionen av terrestra och akvatiska ekosystem, samt vattnets väg genom landskapet, lär du dig att mäta och bedöma olika sätt av mänsklig påverkan. Därmed ger kursen kunskap om hur ekosystemtjänster kan utnyttjas på ett hållbart och balanserat sätt. 

Kursen har en stark tillämpad sida genom att vi använder oss av avrinningsområden, som också används inom förvaltningen av vatten inom EU. En fallstudie av Jumkilsåns avrinningsområde utanför Uppsala pågår löpande under hela kursen, och omfattar både praktiska moment i fält och på labb, samt utvärdering av både mänsklig påverkan och naturvärden. Dessutom innehåller kursen utbildning i geografiska informationssystem (GIS) integrerad i det övriga kursinnehållet. GIS är ett verktyg som används brett inom analys och förvaltning av naturresurser, och kursens innehåller även ett individuellt GIS-projekt i nära anknytning till verksamma forskare, vilket ger dig fördjupade färdigheter. I slutet av kursen utvärderas olika avrinningsområden för att identifiera lämpliga områden för skydd inom det europeiska Natura 2000-nätverket.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se