Bevarandebiologi, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 20 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-67502 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 16 december 2021 – 16 januari 2022

Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive fortsättningskursen Ekologi, 15 hp, eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Du som vill jobba praktiskt med naturvårdsfrågor får här chansen att bygga en gedigen bas i naturvårdsbiologisk teori och forskningsmetodik. Kombinationen av teori och praktiska naturvårdsuppgifter varvas genom kursen. När du läst kursen har du därför de kunskaper du behöver som kommunekolog eller naturvårdsforskare.

Vi arbetar med kvantitativ metodik för att analysera dynamiken hos strukturerade och icke-strukturerade populationer, i sårbarhetsanalyser, inom populationsgenetik och metapopulationsteori. Den problematik som små populationer ställs inför har extra fokus i kursen. Dessutom behandlas skogs- och kulturlandskapens historia och skötsel. Gästföreläsare besöker kursen och berättar om de utmaningar de ställs inför på kommuner, inom vägverket, i skogsbolagen och andra för dig, tänkbara arbetsplatser i framtiden.

Undervisningen ges till viss del som föreläsningar men baseras huvudsakligen på självständiga studier, datorlaborationer, seminarieverksamhet, exkursioner och projektarbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se