Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik 2021/2022 (5 hp)

VT22, 100 %, Campus

Startdatum: 19 april 2022

Slutdatum: 10 maj 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-67413 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive Allmän och molekylär systematik 10 hp eller Evolutionära mönster 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Anmärkning: En vecka av kursen tillbringas på Klubbans biologiska station i Fiskebäckskil, Bohuslän. För 2022 planeras fältdelen till 24-30 april.

Om kursen

Världen bebos av många underliga och intressanta ryggradslösa djur, och speciellt i den marina miljön träffar du på främmande och fascinerande livsformer. Den här kursen kommer att ge dig tillträde till den här (för de flesta) okända världen och ge dig verktyg och erfarenhet att identifiera de ryggradslösa djur du stöter på, till exempel om du gör en biologisk inventering i havsmiljö. Undervisningen är delvis e-baserad och delvis praktiskt fältarbete på en marin fältstation.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se