Evolution och utveckling 2019/2020 (15 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 23 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67415 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, eller (3) 60 hp geovetenskap, inklusive Paleobiologins grunder, 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

De enorma framsteg som gjorts inom molekylär utvecklingsbiologi under de senaste decennierna innebär att det äntligen är möjligt att undersöka den mekanistiska molekylära grunden för morfologisk evolution. Detta möjliggör en djupare förståelse av evolutionära problem samt relaterade frågor så som bedömningar av morfologisk homologi. Samtidigt är detta nya tvärvetenskapliga fält fyllt med fallgropar, som dåligt underbyggda och ofalsifierbara hypoteser baserade på bristfälliga val av taxa eller felaktiga fylogenier, som i sin tur kan leda till allvarliga misstolkningar.

Kursen syftar till att ge en översikt över detta snabbt växande område, med fokus på evolutionen hos djur. Exempel från olika djurgrupper används för att undersöka fenotypisk evolution ur ett integrerat molekylärmorfologiskt perspektiv i ett fylogenetisk sammanhang. Erfarenheterna från dessa exempel används för att diskutera bredare konceptuella frågor.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33