Östersjöns miljö 2019/2020 (10 hp)

HT19, Veckoslut, 33 %, Distans Inställd

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-17410 Inställd

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen har en obligatorisk träff (kursstartshelgen 6-8 september 2019). Utöver det finns, om intresse finns, också möjlighet till en valbar helgträff i slutet av kursen för muntlig redovisning av litteraturarbeten.

Antal träffar för distans: 1

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

HT19, Veckoslut, 33 %, Distans

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 19 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-17460 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen har en obligatorisk träff (kursstartshelgen 6-8 september 2019). Utöver det finns, om intresse finns, också möjlighet till en valbar helgträff i slutet av kursen för muntlig redovisning av litteraturarbeten.

Antal träffar för distans: 1

Antal obligatoriska träffar för distans: 1

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Om kursen

I kursen ges grundläggande kunskap om Östersjöns ekosystem och miljö, om människans påverkan på Östersjön samt om åtgärdsarbetet som bedrivs för en förbättrad miljösituation. I kursen ingår en obligatorisk exkursion till Östersjökusten och ett obligatoriskt studiebesök till en arbetsplats med koppling till Östersjöns miljö, samt ett enskilt projektarbete.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33