Mikrobiologi 2019/2020 (10 hp)

VT20, 33 %, Distans

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67449 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges helt som nätburen distansundervisning. Undervisningen sker genom att du läser kursboken och svarar på självrättande test efter varje avsnitt samt att du genomför ett flertal skrivuppgifter, enskilt och/eller i grupp. Lärarna ger skriftliga kommentarer på dessa uppgifter. Tentan görs vid en bestämd tidpunkt av alla studenter samtidigt, och man kan sitta hemma och göra detta. En vanlig webbläsare och någon form av ordbehandlingsprogram räcker, samt tillgång till Uppsala universitets bibliotek online.

Behörighet: 30 hp biologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 21667 kr

Studieavgift, totalt: 21667 kr

Anmärkning: De 30 hp biologi som är förkunskaper behöver inkludera en del cellbiologi och genetik för maximalt utbyte av kursen.

Om kursen

Denna kurs ger en allmän översikt över mikrobiologin med tonvikt på bakteriella aspekter och interaktioner med människor. Kursen behandlar mikroorganismernas morfologi, metabolism, fysiologi, ekologi och evolution samt tar upp hur mikroorganismerna samspelar med sin omvärld inklusive oss själva. Även mikrobiologisk arbetsmetodik behandlas.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33