Toxikologi och riskbedömning 2019/2020 (15 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 23 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67463 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 150 hp inklusive 60 hp biologi, varav 12 hp toxikologi, och 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Morfologiska studier av normala organ/vävnader och av organ/vävnader som påverkas av patogener (bakterier och virus) eller kemikalier utgör viktiga delar av kursen. Kunskap om verkningssättet hos olika giftiga kemikalier är avgörande för tolkningen av toxikologiska data och för riskbedömning. Därför kommer en betydande del av kursen att inriktas mot mekanistiska problem.

Under utvecklingen är embryon, foster och nyfödda ofta mycket känsligare än vuxna för kemikalier och därför tilldelas utvecklingstoxikologi mycket tid under kursen. Effekter initierade under denna känsliga period, i olika grupper av djur, kommer att diskuteras.

Slutligen kommer du under kursen även att lära dig om människors hälsa och miljökonsekvensbedömning, i första hand genom att göra en eller två riskbedömningar på egen hand.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33