Toxikologi och riskbedömning, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 21 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-67463 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 7 mars 2022 – 20 mars 2022

Behörighet: 150 hp inklusive 60 hp biologi, varav 12 hp toxikologi, och 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Morfologiska studier av normala organ/vävnader och av organ/vävnader som påverkas av patogener (bakterier och virus) eller kemikalier utgör viktiga delar av kursen. Kunskap om verkningssättet hos olika giftiga kemikalier är avgörande för tolkningen av toxikologiska data och för riskbedömning. Därför kommer en betydande del av kursen att inriktas mot mekanistiska problem.

Under utvecklingen är embryon, foster och nyfödda ofta mycket känsligare än vuxna för kemikalier och därför tilldelas utvecklingstoxikologi mycket tid under kursen. Effekter initierade under denna känsliga period, i olika grupper av djur, kommer att diskuteras.

Slutligen kommer du under kursen även att lära dig om människors hälsa och miljökonsekvensbedömning, i första hand genom att göra en eller två riskbedömningar på egen hand.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se