Människans evolution och genetik 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-17454 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 150 hp inklusive 60 hp biologi/medicin/farmaceutisk vetenskap och kurser på avancerad nivå om minst 15 hp inom ett av följande ämnen: bioinformatik, biomedicin, bioteknik, evolution, genetik, genomik eller systematik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Vår förståelse för människans evolution och genetik har tagit enorma kliv de senaste årtiondet med att människans genom sekvenserats och kartlagts. Vi vet idag mycket mer om den genetiska basen för egenskaper och sjukdomar i människan. Men hjälp av genetiska data från många människor har vi idag också en mycket bättre bild av människans evolution och demografiska historia. Inte minst med de senaste molekylära metoderna för att undersöka DNA från förhistoriska människor, såsom neandertalare och moderna människor som levde för många tusen år sedan, har revolutionerat vår bild av människans historia.

Kursen ger en rik bild av människans ursprung och evolutionära historia baserat på de senaste genetiska fynden som har framkommit efter den genomiska revolutionen. Kursen kommer att ge en god förståelse av det mänskliga genomet, populationsgenetiska verktyg för att analysera det humana genomet, människans evolutionära historia, människans genetiska variation och koppling till egenskaper, DNA från förhistoriska människor, och en inblick i andra forskningsfält som studerar människans historia såsom arkeologi, antropologi, paleontologi och lingvistik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Robert Malmgren

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Telefon: 070-167 96 33