Människans evolution och genetik, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 21 mars 2022

  Slutdatum: 5 juni 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-67432 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 7 mars 2022 – 20 mars 2022

Behörighet: 120 hp inklusive 60 hp biologi/medicin/farmaceutisk vetenskap och kurser om minst 15 hp inom ett av följande ämnen: bioinformatik, biomedicin, bioteknik, evolution, genetik, genomik eller systematik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Vår förståelse för människans evolution och genetik har tagit enorma kliv de senaste årtiondet med att människans genom sekvenserats och kartlagts. Vi vet idag mycket mer om den genetiska basen för egenskaper och sjukdomar i människan. Men hjälp av genetiska data från många människor har vi idag också en mycket bättre bild av människans evolution och demografiska historia. Inte minst med de senaste molekylära metoderna för att undersöka DNA från förhistoriska människor, såsom neandertalare och moderna människor som levde för många tusen år sedan, har revolutionerat vår bild av människans historia.

Kursen ger en rik bild av människans ursprung och evolutionära historia baserat på de senaste genetiska fynden som har framkommit efter den genomiska revolutionen. Kursen kommer att ge en god förståelse av det mänskliga genomet, populationsgenetiska verktyg för att analysera det humana genomet, människans evolutionära historia, människans genetiska variation och koppling till egenskaper, DNA från förhistoriska människor, och en inblick i andra forskningsfält som studerar människans historia såsom arkeologi, antropologi, paleontologi och lingvistik.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se