Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald 2019/2020 (15 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 23 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-67450 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 15 hp i miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, samhällsgeografi eller kursen Människa och miljö.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 32500 kr

Studieavgift, totalt: 32500 kr

Om kursen

Kursen omfattar biologisk mångfald med utgångspunkt från olika naturliga och kulturpåverkade miljöer, framför allt i ett nordeuropeiskt perspektiv, men också med globala utblickar. Vanliga eller i ett miljövetenskapligt sammanhang viktiga organismer behandlas och studeras i fält, på laboratoriet och/eller i naturhistoriska samlingar. Dessutom ingår bestämningsövningar, liksom teoretiska moment som behandlar olika biologiska såväl som samhälleliga aspekter av begreppet biologisk mångfald.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

Fax: 018-471 4689 Fax: 018-471 4687

E-post: info@ibg.uu.se

Bertil Ståhl

E-post: bertil.staahl@ebc.uu.se