Geografiska informationssystem (GIS) för naturvårdare, 3 hp

Läsåret 2021/2022

 • HT 2021, Blandad tid, 25 %, Distans

  Startdatum: 23 oktober 2021

  Slutdatum: 12 december 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

  Anmälningskod: UU-17000 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Obligatoriska fältmoment genomförs i Uppsala 23-24 oktober 2021. Resten av undervisningen och kommunikationen under kursen sker via kursens sida på lärplattform och med e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Efter initiala föreläsningar och fältmoment kan studenterna genomföra datorövningar på valfri tid under veckan. Vi erbjuder frivilliga hjälpsessioner en eftermiddag i veckan och lördag förmiddag.

  Antal obligatoriska träffar: 1

  Antal frivilliga träffar: 0

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp biologi, miljövetenskap eller biogeovetenskap, eller en kombination av biologi, geovetenskap och miljövetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 7250 kr

Studieavgift, totalt: 7250 kr

Om kursen

Att kunna presentera och analysera geografisk information är efterfrågat av arbetsgivare, och nödvändigt för många anställningar. Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem (GIS), och praktiska färdigheter att samla in fältdata med GPS, och använda GIS programmen ArcGIS och i viss utsträckning även QGIS.

Alla övningar är baserade på praktiska uppgifter direkt relevanta för praktiskt naturvårdsarbete, till exempel att tillverka en reservatkarta, jämföra äldre kartor med aktuella bilder, arbeta med data från artportalen etc. Kursen använder exempel från naturvård, men kunskaperna är generella och tillämpliga inom många olika arbetsområden där man använder GIS.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Charlotte Jandér

E-post: charlotte.jander@ebc.uu.se

Linus Söderquist

E-post: linus.soderquist@ebc.uu.se