Tillämpad djupinlärning i fysik, 5 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 17 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-13049 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

 • HT 2022, 17 %, Distans

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-13116 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Flexibel

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Uppläggning för distanskurs: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs för deltagande i undervisning och för eget arbete.

  Antal obligatoriska träffar på campus: 0

  Antal frivilliga träffar på campus: 0

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med Programmeringsteknik I, Kvantfysik eller Fasta tillståndets fysik I/Statistisk mekanik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12083 kr

Studieavgift, totalt: 12083 kr

Om kursen

Maskininlärning har gjort enorma framsteg under de senaste åren. Den kraftiga ökningen i tillgänglig datorkraft tillsammans med utvecklingen av effektiva algoritmer för att träna djupa neurala nätverk - djupinlärning - har gett makalösa resultat, till exempel i bildigenkänning. Tillämpningen av djupinlärning i fysik håller redan på att revolutionera fältet och fördjupar förståelsen av vårt universum och materiens beståndsdelar.

Den här kursen kommer att introducera dig till den här teknologin och kommer att förbereda dig för att använda djupinlärning. Kursen är praktiskt inriktad och vi kommer att ta upp många exempel från olika delar av fysiken. Du kommer till exempel att få designa algoritmer för att mäta kosmiska neutriner med en detektor i Antarktis och för att analysera data från världens största partikelaccelerator LHC. Efter kursen kommer du att ha använt djupinlärning i olika typer av problem och kommer att kunna använda djupinlärning i framtida projekt.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för fysik och astronomi

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 516, 751 20 UPPSALA

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21