Social robotik och människa-robotinteraktion 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 22 mars 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-61611 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: 120 hp varav 60 hp i ett datarelaterat ämne inklusive människa-datorinteraktion eller motsvarande.
Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Robotar har utvecklats till att inte bara ge fysisk assistans utan också stöd på det sociala planet. Exempelvis så kan robotar ge både stöd åt och vara sällskap till äldre i hemmet, agera som undervisare och vara ett terapeutiskt verktyg för barn med autism, men också agera som instruktörer inom industrin. Allteftersom robotar används mer och mer i det dagliga livet så blir det samtidigt allt viktigare att studera hur nya tekniker för fysiska robotars interaktion med människor ska designas och utvecklas.

Kursen ger en översikt över vetenskap och teknik inom området människa-robot interaktion; teorier och metoder för design och utveckling av robotar som interagerar med mänskliga användare; grunderna för både verbal och icke verbal kommunikation för sammanhangsberoende interaktion med fysiska robotar.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

Fax: 018-511925

E-post: info@it.uu.se

Filip Malmberg

E-post: filip.malmberg@it.uu.se

Telefon: 018-471 53 08