Medicinsk sensorteknik 2020/2021 (5 hp)

Sommar 2020, 33 %, Distans

Startdatum: 8 juni 2020

Slutdatum: 16 augusti 2020

Sista ansökningsdatum: 15 mars 2020

Anmälningskod: UU-64003 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges på distans med online-föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter samt projekt.

Behörighet: Medicinsk mätteknik samt Medicinsk fysik och teknik. Statistik för ingenjörer ska vara genomgången.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 10833 kr

Studieavgift, totalt: 10833 kr

Anmärkning: Kursen ges på distans med online föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter samt projekt.

Om kursen

Fundamentala koncept inom medicinsk sensorteknik. För- och nackdelar med olika fysikaliska, kemiska, elektriska, magnetiska och optiska sensormetoder. Genomgång av avancerade sensorteknologier (bland annat masspektrometri, ytplasmonresonans, Ramanspektroskopi och infraröd spektroskopi). Utveckling inom trådlös sensorteknologi, sensorer för hemsjukvård, självmonitorering med mera.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för materialvetenskap

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Fax: 018-471 3270

Robin Augustine

E-post: robin.augustine@angstrom.uu.se

Telefon: 076-3978738