Det offentliga rummet, 7,5 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 17 februari 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-72005 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 22 december 2020 – 11 januari 2021

Behörighet: 30 hp samhällsgeografi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper inom de urban- och planeringsteoretiska områdena. Särskilt fokus ligger på konsekvenserna av privatiseringen av offentliga verksamheter, resurser och platser, i Sverige och internationellt. Relationen mellan enskilda och allmänna intressen har en central plats i kursen, till exempel i förhållande till frågor som rör bostäder, tillgänglighet, grönområden och näringslivets utveckling.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35