Den nya landsbygden, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 februari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-72006 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 30 hp samhällsgeografi

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om samtida förändringar som sker på landsbygden, såväl i Sverige som internationellt. Relationen mellan stad och land analyseras, liksom frågor kring maktutövning, socioekonomisk polarisering och miljörättvisa. Planeringens förutsättningar och möjligheter i dessa sammanhang ägnas särskild uppmärksamhet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3, Visby

Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 Visby

Telefon: 0498-108245

Studievägledning Campus Gotland

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-108245