Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp

Läsåret 2021/2022

 • VT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 17 januari 2022

  Slutdatum: 23 mars 2022

  Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021

  Anmälningskod: UU-72001 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: 60 hp samhällsgeografi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

En viktig utmaning för det moderna samhället är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar energiproduktion och -användning. Vilken betydelse har samhällsplaneringen för den hållbara energiomställningen? Hur kan våra teoretiska kunskaper inom området omsättas i praktiken? Kursen behandlar dessa frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Interaktion med aktörer i det omgivande samhället är ett viktigt inslag i undervisningen, liksom grupparbete i projektform med fokus på ett aktuellt fall. Då kursen lägger stor vikt vid planering, genomförande och presentation av ett projekt tränas du i förmågor som ofta efterfrågas i arbetslivet.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Studievägledningen

E-post: studier@kultgeog.uu.se

Telefon: 018-471 25 35