Farmaceutisk fysikalisk kemi 2019/2020 (7,5 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 13 september 2019

Slutdatum: 15 oktober 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-39101 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 25 februari 2020

Slutdatum: 23 mars 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-89101 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

Behörighet: Inom apotekarprogrammet gäller att 60 hp från termin 1-2 ska vara uppfyllt samt att tidigare kurser inom programmet har genomgåtts.
Behörig att antas till fristående kurs är den som har kunskaper motsvarande 60 hp kemi från naturvetenskaplig eller teknisk utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 16250 kr

Studieavgift, totalt: 16250 kr

Anmärkning: Samläsning med Apotekarprogrammet, varför antalet platser är begränsat.

Om kursen

Kursen behandlar samband mellan struktur och funktion hos läkemedelssystem ur ett molekylärt respektive kolloidalt perspektiv. Särskild vikt läggs vid interaktioner mellan olika komponenter. Kursen omfattar polymerer i lösningar, polymergeler, dynamiska förlopp och jämvikter i amfifila och kolloidala system, emulsioner, transportprocesser, ytors termodynamik, ytkrafter, kinetik, fasta fasers struktur och egenskaper och jämvikter mellan kondenserade faser.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Fax: 018-471 4223

Studierektor Magnus Bergström

E-post: magnus.bergstrom@farmaci.uu.se

Telefon: 018-471 41 26