Läkemedel i miljön 2021/2022 (7,5 hp)

HT21, 100 %, Distans

Startdatum: 30 september 2021

Slutdatum: 31 oktober 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-39304 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad. Sammankomster sker mellan kl 08.15 och 17.00 på vardagar. Obligatoriska moment anges i kursplanen och datum och tid för dessa publiceras fem veckor innan kursstart men kommer att förläggas mellan kl 08.15 och 17.00 på vardagar. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via plattformen Studium, via e-post samt via Zoom. Dator med internetuppkoppling, kamera, mikrofon samt Zoom krävs för att delta på kursen. Examinerande moment är en individuell uppgift som redovisas både muntligt och skriftligt samt redovisning av seminariereflektioner. De skriftliga uppgifterna lämnas in via Studium och de muntliga examinationerna sker via Zoom.

VT22, 100 %, Campus

Startdatum: 21 februari 2022

Slutdatum: 23 mars 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-89304 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Apotekarprogrammet: Minst 150 hp inom programmet samt genomgått alla kurser på termin 1-7.
Receptarieprogrammet: Minst 120 hp inom programmet samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5.

Masterprogrammet i läkemedelsanvändning och fristående kurs: Minst 150 hp inom farmaci eller medicin. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 18125 kr

Studieavgift, totalt: 18125 kr

Om kursen

Läkemedels påverkan på miljön är ett högst aktuellt område som kräver stora insatser av alla aktörer. Läkemedel i miljön kan påverka fiskar och vattenlevande djur och därmed hela ekosystem. Antibiotika som kommer ut i naturen har både konsekvenser för naturen samt allvarliga hälsokonsekvenser. Kursen belyser dagens och morgondagens miljöutmaningar globalt och lokalt från läkemedelsproduktion till läkemedelsanvändning, spridning i miljön, vattenrening och kassation. Genom kursen får du, utöver kunskap inom ämnet, kontakt med nyckelaktörer såsom läkemedelsindustrin, apotekskedjor, myndigheter och regioner genom föreläsningar, workshops och studiebesök.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för farmaci

Biomedicinskt Centrum BMC, Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 580, 751 23 UPPSALA

Fax: 018-471 4223

Farmaceutiska studievägledningen

E-post: farmstudievagledning@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 44 36, 018-471 50 76