Konst som idé: konceptkonstens filosofi 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 30 mars 2020

Slutdatum: 3 maj 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-00511 Inställd

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Studenter antagna till något masterprogram i humaniora eller med kandidatexamen inom humaniora

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Syftet med denna kurs är att studera idéers roll i olika konstformer och konstnärliga uttryck och då särskilt deras inflytande på konceptkonstens utveckling. Kan man påstå att konsten först och främst handlar om idéer (istället för till exempel känslor) och på vilket sätt skiljer sig konceptkonsten från annan konst i denna bemärkelse? Skulle man kunna säga att all konst är konceptuell? Vi diskuterar filosofiska, politiska, och även andra sorters idéers roll i konsten med hjälp av ett flertal exempel. Ett besök till Moderna museet i Stockholm ingår.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Filosofiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H

Box 627, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 7351

Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99