Contemporary Debates and Developments in Cultural Anthropology 2019/2020 (7,5 hp)

VT20, 50 %, Campus

Startdatum: 30 mars 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02015 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen fokuserar på aktuella etnografiska, teoretiska och/eller metodologiska diskussioner inom kulturantropologin. Genom tematiska föreläsningar, textseminarier eller workshops, som uppdateras och kan skifta från kurstillfälle till kurstillfälle, belyser kursen samtida trender inom kulturantropologin.

Kursen syftar till att erbjuda fördjupad kunskap om en handfull centrala frågor i den samtida kulturantropologin inklusive för dessa frågor relevanta teoretiska, etnografiska och metodologiska strömningar. Efter genomgången kurs förväntas du:

  • ha fördjupad kunskap om viktiga trender och debatter inom kultur- och socialantropologi
  • kunna jämföra och kritiskt granska alternativa teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt inom aktuell antropologisk forskning
  • kunna diskutera det egna masterprojektet i ljuset av de aktuella antropologiska trender och debatter som kursen tar upp

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2285

Fax: 018-471 7029

E-post: kursadm@antro.uu.se

Studierektor på avancerad nivå

E-post: studierektorAN@antro.uu.se