Kulturarv och hållbar utveckling 2019/2020 (15 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 3 november 2019

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-51731 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Visby

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Kandidatexamen

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Anmärkning: Kursen är obligatorisk för studenter på Masterprogrammet i humaniora med inriktning kulturarv och hållbarhet och kan även läsas som fristående kurs.

Om kursen

Kulturarvet förstås alltmer som en grundläggande resurs för hållbar utveckling. Syftet med kursen är att ge en avancerad introduktion till begreppen:

  • kulturvård,
  • kritiska kulturarvsstudier och
  • hållbar utveckling.
Genom seminarier, föreläsningar och workshops får du kritiskt granska olika aspekter av kulturvård och hur dessa förhåller sig till hållbar utveckling, i syfte att förstå hur de kan integreras samt vilka samtida och framtida utmaningar de står inför. Kursen innehåller även övningar i kollaborativt akademiskt skrivande på engelska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Christer Gustafsson

E-post: christer.gustafsson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 30