Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien 2019/2020 (15 hp)

VT20, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 7 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-01736 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Uppläggning för distanskurs: Dator, internetuppkoppling och Flash krävs. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum och chattseminarier med mer. I kursen ingår IT-baserad undervisning via nätet samt två icke obligatoriska tillfällen då studenterna möts på plats på seminarier, exkursioner och workshops.
 

Antal träffar för distans: 2

Behörighet: 90 hp konstvetenskap, renässansstudier eller motsvarande med successiv fördjupning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Kursen ger en fördjupad förståelse för de globala storstädernas kultur, ekonomi, historia samt arkitektur och stadsplanering. Den lär samband mellan städerna i ett globalt perspektiv och hur lokala skillnader och kulturyttringar kan ge globala genomslag. Exempel är de tre världsstäderna Los Angeles, Tokyo och Milano. Med dessa som utgångspunkt ger kursen verktyg för såväl teoretisk som metodologisk stadsanalys. I kursen använder vi såväl kulturella som subkulturella källor som film, musik, arkitektur, konst och litteratur som ekonomiska, politikiska och geografiska analysverktyg.  

I kursen lärs sambanden mellan historia och ekonomi, men också hur såväl lokala kulturer som geografiska förutsättningar påverkat städerna. Städernas globala roll och genomslag diskuteras mot de enskilda exemplens förutsättningar. Arkitektur och stadsplanering, konst och subkulturer förstås både som resultat av lokala förutsättningar och som konsekvens av globala processer inom ekonomi och kommunikationsteknik.

Kursen arbetar även med gemensamma nätbaserade uppgifter och en exkursion som ytterligare fördjupar frågorna om de globala storstädernas roll och utformning såväl i ett lokalt som globalt perspektiv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2887

Fax: 018-471 2892

E-post: info@konstvet.uu.se

Johan Eriksson

E-post: johan.eriksson@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 57

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uadm.uu.se

Telefon: 0498-10 82 34