Frankrike idag - kultur och samhälle i franskundervisningen 2021/2022 (7,5 hp)

HT21, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 30 augusti 2021

Slutdatum: 16 januari 2022

Sista ansökningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-30908 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och har inga fysiska träffar på campus. Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform (inspelade föreläsningar), dels genom distansseminarier med obligatorisk närvaro där du förväntas delta aktivt.
Tillgång till dator med internetuppkoppling och headset krävs.

VT22, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 17 januari 2022

Slutdatum: 5 juni 2022

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2021

Anmälningskod: UU-80908 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och har inga fysiska träffar på campus. Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform (inspelade föreläsningar), dels genom distansseminarier med obligatorisk närvaro där du förväntas delta aktivt.
Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Behörighet: 21 hp franska

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Kursen vänder sig till lärare i franska i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt till lärarstuderande med franska som inriktning. Undervisnings‐ och examinationsspråk är franska.

Om kursen

Kursen behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i Frankrike och dess tillämpning i undervisningen. Den första delen av kursinnehållet inriktas huvudsakligen på landets samhällsutveckling under de senaste åren. Ett urval av aktuella ämnen behandlas genom föreläsningar och fördjupningsseminarier. Litteraturläsning i form av faktatexter, aktuella tidningsartiklar, vetenskapliga publikationer och historiska referensböcker ingår.

I den andra delen kommer fokus att ligga på integrerandet av kultur- och samhällsfrågor i franskundervisningen och begreppet "interculturalité". Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper om Frankrikes kultur och samhälle genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg för undervisningen. Läsning av vetenskapliga artiklar och annan didaktisk litteratur ingår.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Nicolas Manuguerra

E-post: nicolas.manuguerra@moderna.uu.se