Digitalisering i språkundervisningen: Teori och praktik 2020/2021 (7,5 hp)

Sommar 2020, Blandad tid, 50 %, Distans

Startdatum: 8 juni 2020

Slutdatum: 30 augusti 2020

Sista ansökningsdatum: 16 mars 2020

Anmälningskod: UU-80926 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat med undervisning upplagd under veckorna 24-26 och 31-34 med självstudier mellan dessa undervisningsperioder. Kursen innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs. 

HT20, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-30904 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs. 

VT21, Blandad tid, 25 %, Distans

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-80904 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Flexibel

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Uppläggning för distanskurs: Kursen är nätbaserad och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs. 

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 11250 kr

Studieavgift, totalt: 11250 kr

Anmärkning: Digitalisering i språkundervisningen: teori och praktik är en utveckling av kursen Fokus på IKT i språkundervisningen och ersätter denna.

Om kursen

Kursen vänder sig främst till verksamma språklärare. Kursens övergripande syfte är att du utvecklar kunskaper om digitaliseringens betydelse för språklärandet. Du ska vidare utveckla sin egen digitala kompetens och öka sin förmåga att använda och integrera informations- och kommunikationsteknologi i språkundervisningen.  

Kursen omfattar: 

  • teoribildning om digitalisering och dess betydelse för samhällsutveckling och utbildning
  • nya ämnesdidaktiska perspektiv som rör nätbaserat lärande och digitalisering i språkundervisningen
  • en orientering i sociala medier, personliga lärmiljöer, digitala verktyg och mobilt lärande, relaterad till språkundervisningens mål, innehåll och form
  • muntlig och skriftlig presentation med digitalt stöd
  • frågor som rör etik och regelverk för användning av sociala medier och digitala verktyg i skolan
  • planering, genomförande och utvärdering av undervisning där digitalisering ingår
  • feedback och bedömning med hjälp av digitala verktyg.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

von Kraemers allé 1 A 752 37 Uppsala

Box 2136, 750 02 Uppsala

Olle Linge

E-post: olle.linge@fba.uu.se