Biologibakgrund - Masterprogram i bioinformatik 2020/2021

Bild för Biologibakgrund - Masterprogram i bioinformatik 2020/2021
Anmälan

Har du en bakgrund inom biologi och vill inrikta dig mot det spännande tvärvetenskapliga området bioinformatik, som kombinerar datavetenskap, matematik och biologi, då är masterprogrammet i bioinformatik programmet för dig. Verktygen och kunskaperna som du kommer att förvärva under utbildningen är centrala inom flera olika forskningsområden, till exempel när du vill förstå funktionen hos människans arvsanlag, återskapa släktförhållanden mellan olika arter eller utveckla nya typer av läkemedel.

Inom en rad områden, exempelvis biomedicin och evolutionsbiologi, används moderna metoder som genererar stora mängder data så som DNA-, RNA- och protein-sekvenser, molekylstrukturer, genuttrycksdata. För att göra dessa stora mängder data tillgängliga som användbar information och kunna dra relevanta slutsatser behövs verktyg för hantering och analys. En bioinformatiker har kompetens att både utveckla och använda sådana verktyg.

Om programmet

Masterprogrammet i bioinformatik erbjuder avancerade kurser i bioinformatik där teori och praktik från flera vetenskapsområden som matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. Under programmet möter du forskare som driver utvecklingen inom området, och har dessutom stora möjligheter att själv vara med och bidra till bioinformatikens snabba utveckling. Du har möjlighet att göra praktik i en forskargrupp där du kanske får möjlighet att vidareutveckla ett program för analys av nya läkemedelskandidater, analysera stora mängder sekvensdata från komplexa miljöer, populationer och cancerprover eller göra en programmodul för analys av lämpliga målmolekyler för ett diagnostiskt verktyg.

Observera: Denna inriktning av programmet passar dig som har en studiebakgrund inom biologi. En annan inriktning av programmet finns för sökande med en datavetenskaplig bakgrund.

Under utbildningen kommer du att

  • bidra till den snabba utvecklingen av bioinformatik
  • få praktisk erfarenhet i en forskargrupp
  • få ett brett nätverk och upprätta kontakter med potentiella framtida arbetsgivare.

Genom våra professionella lärare får du ett brett kontaktnät som gör att du redan under utbildningen kan knyta kontakter med möjliga framtida arbetsgivare, till exempel inom forskning vid universitet, inom kliniska tillämpningar vid sjukhus eller kanske inom industriella användningsområden vid ett bioteknikföretag.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bioinformatik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

På masterprogrammet i bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informationshantering och programmering med bioinformatiska tillämpningar inom dessa områden. Genom kurser upplagda som projekt får du också inblick i hur du planerar, genomför och avslutar projekt.

Programmet samläser kurser tillsammans med bioinformatikprofilen på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

År 1
Vilka kurser du läser under första året på masterprogrammet i bioinformatik beror på din kandidatutbildning. Du som har biologibakgrund läser programmering, statistik och databasteknik. Första terminen läser alla studenter kursen Introduktion till bioinformatik som introducerar viktiga koncept och metoder inom bioinformatiken. Därpå följer under andra terminen kurser som Genomanalys, Molekylär evolution, Informationshanteringssystem och Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar.

År 2
Andra året tar du mer specialiserade kurser inom bioinformatik, till exempel Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, Tillämpad bioinformatik eller Populationsgenetisk analys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs på företag, statligt verk, myndighet eller inom någon av våra forskningsinstitutioner vid universitetet.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier och egna projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper.

Genom inbjudna gästföreläsare och alumner som arbetar i olika bioinformatiska miljöer och projekt får du veta om hur en bioinformatiker arbetar samt vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet.

Du kan också få tips om viktiga kurser eller särskilt användbara programverktyg samt även information om särskilt kreativa forskningsmiljöer. Kontaktnätet med lärare, alumner och företagsrepresentanter ger programmets studenter möjligheter att skapa relationer med framtida arbetsgivare redan under utbildningen.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Karriär

Just nu arbetar de flesta av våra alumner i forskningsnära miljöer inom akademin eller i nära samarbete med universitetet, men även statliga verk som Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet har en spännande utveckling inom bioinformatikområdet. Även inom bioteknikindustrin och på sjukhus finns det en ökande efterfrågan av bioinformatiker.

Beroende på din specialisering under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete på laboratorier, läkemedelsföretag sjukhus, bioteknikföretag och programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar.

Arbetsmarknaden är internationell då metoder och frågeställningar är likartade i alla delar av världen. Våra forskningsinstitutioner har samarbeten över hela världen och deras kontaktnät blir en värdefull resurs för dig. Våra studenter gör ofta praktik eller arbetar utanför Sverige efter examen. En snabb utveckling inom bioteknikområdet har gjort att efterfrågan på bioinformatisk kompetens ökar framförallt inom akademisk forskning och sjukhus men även inom statliga verk och företag.

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en master­examen i bioinformatik från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Biologibakgrund

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1132 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 45 hp biologi varav minst 30 hp molekylärbiologi, cellbiologi, evolution eller genetik samt 15 hp matematik eller statistik.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Programansvarig: Lisa Klasson

lisa.klasson@icm.uu.se

018-471 64 03

Frågor kan också skickas till:

info@ibg.uu.se

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.