Kandidatprogram i speldesign och grafik

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i speldesign och grafik 2022/2023
Anmälan

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ger dig de verktyg och färdigheter du behöver för att förstå och arbeta med spel på en professionell nivå. Studierna utrustar dig för att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Programmet är specialiserat på spelgrafik, som inleds med 2D-datorgrafik för att sedan fortsätta med 3D-datorgrafik.

Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, i Visby.

Om programmet

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ger en akademisk utbildning i huvudområdet speldesign och i biområdet gestaltning i konvergerande medier, inriktat mot 2D- och 3D-grafik för spel. Du får färdigheter och kunskaper i att utveckla spel, liksom en god förståelse för hur de fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom speldesign och biområdet.

Inom speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikativ träning som ger dig färdigheter i att uttrycka dig muntligt såväl som i text, bild och spel.

Som grafiker får du lära dig att producera grafik för 2D- och 3D-spel. Teoretisk och artistisk kunskap kombineras med de praktiska och tekniska färdigheter som krävs för spelutveckling. Utvecklingsprocessen kräver normalt insatser av speldesigners, grafiker, producenter, testare och programmerare. Därför kommer du också att få träna de samarbetstekniska färdigheter som en grafiker behöver i ett mångsidigt, och i branschen ofta internationellt, spelutvecklingsprojekt.

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards.

Institutionen för speldesign är medlem i Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som forsknings- och branschfrågor står på agendan.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

What programme are you currently enrolled in?
- I am enrolled to Game Design and Graphics.

What made you choose this programme and specialisation?
- I always loved games and art. When I was studying in my previous university in my home country, I realised it wasn't what I wanted to do my whole life. I decided to study the thing I love instead.

What made you choose Uppsala University?
- After I decided what I want to study, I made a research about universities on global scale. Uppsala University was the best choice available for me not just for its name, but also because Sweden was a country I wanted to see and live in.

What are the best things about your programme?
- One of the best things is that we are always making a game. Not just for classes, but also for  game jams and game events. Students are overall very enthusiastic and eager to try new things for their games. 

Describe how an average day looks for you
- Our schedules vary depending on the courses we take. I usually go to school in the morning. After school, I either meet with my group if there is a scheduled meeting, or return home. I usually draw and play games in the evening. Sometimes I meet with a friend from graphics and draw together.

How would you describe the atmosphere in class and on campus?
- Peaceful. The campus is beautiful, being located next to the park and the seaside, facing the medieval town. There are always people enjoying the view and the nature when the weather is good. Since the library is public, there are often families and local people around as well, which makes the area more lively. During the classes, all teachers are flexible and they don't stress out students with workload or grades.  

What do you hope to do after you graduate?
- I am hoping to find a job in Stockholm, and improve myself in the industry.  

What advice do you have for other students interested in applying for the same programme?
- My biggest advice is not to apply if they are not sure if they will like the programme because students are expected to do research and learn by themselves for the most part. There are always projects and group works which would wear down a person who doesn't have interest. Another advice I would give, especially for graphic students, is to learn as much as they can about drawing / art before they come here. The school has students who have background in drawing and others who never drew before. The projects can be difficult to people who are new to drawing.

Autumn 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogram i speldesign och grafik omfattar tre års studier där huvudområdet speldesign läses parallellt med biområdet gestaltning i konvergerande medier, i såväl teoretiska kurser som praktiska projektkurser. De projektbaserade kurserna ges inom ämnet speldesign. Du kommer att läsa kurserna i speldesign tillsammans med studenter på övriga program inom speldesign vid Campus Gotland, och då omsätts dina kunskaper i såväl gestaltning som speldesign i praktiken för att producera spel.

Grafikkurserna börjar från grunden och kommer efter första terminen att leda till ett mindre spelprojekt. Undervisningen och projekten tilltar sedan i komplexitet och omfattning under resten av utbildningen. Gestaltning i konvergerande medier behandlar perspektivlära, karaktärsdesign, digital grafik, färglära, komposition, 3D-modellering, animation, samt realtidsgrafik. Utöver de första grafikkurserna, erbjuds under termin 5 ett utbud av valbara kurser inom bland annat motion capture-teknik och 3D-karaktärsanimation.

Programmet ger dig på så sätt möjligheten att kontinuerligt testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarion. Projektkurserna visar på de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som innehåller personer med bakgrunder inom många olika discipliner. Både projekten och de teoretiska kurserna tränar dig i akademiskt skrivande och presentation, vilket förbereder dig inför det examensarbete som avslutar det tredje året.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan biområdet i gestaltning i konvergerande medier utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver valbara kurser om 45 hp, som du kan ägna åt att få ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt åt utlandsstudier.

Jämför med de andra programmen i speldesign:
Kandidatprogram i speldesign
Kandidatprogram i speldesign och projektledning
Kandidatprogram i speldesign och programmering

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Huvudområdet speldesign samläses med studenter från de andra programmen i speldesign.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom salsundervisning, workshops, och små projekt. Merparten av kurserna förutsätter grupparbete. Kurserna inom grafik/gestaltning i konvergerande medier ges samtliga i form av salsundervisning med löpande träning i teckning, datorgrafik och modellering.

De första åren innehåller en eller två projektkurser, under vilka studenterna jobbar med sin specifika roll i grupper, för att producera färdiga spel och då tar undervisningen formen av handledning under processen.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands passar det bäst att göra det under termin fem. Du kan söka till de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Kandidatprogram i speldesign och grafik är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard och Might & Delight. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen, och utbildningens före detta studenter ger dig ett särskilt användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang som vi anordnar, bjuds särskilt framstående profiler från den internationella spelindustrin in, liksom före detta studenter som nu arbetar med spelutveckling, vilket ger dig mycket goda möjligheter att skapa dig ett eget kontaktnätverk för framtida arbete.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden.

Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."
- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i speldesign och grafik

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5124 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor om programmet, kontakta Studievägledning, Campus Gotland:

studievagledning-cg@uu.se

Har du administrativa frågor om antagning el. registrering, kontakta gärna Studentservice, Campus Gotland:

studentservice-cg@uu.se

Institutionen för speldesign

Strandgatan 1b (Residenset) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

ANTAGNING OCH REGISTRERING
Om du är antagen och har tackat ja till en plats på ett utbildningsprogram i Speldesign, blir du även direktantagen till höstterminens inledande programkurser. För att behålla din plats på programmet behöver du registrera dig själv på kurserna i "Ladok för studenter".  Registreringsperioden är öppen från den 29 juli t.o.m. 22 augusti 2022. Du registrerar dig på de kurser som ingår i ditt program. Följ instruktionerna i Studentingången

Har du missat sista registreringsdag för de inledande kurserna? Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se, för att se om det fortfarande finns en chans att bli registrerad.

RESERV
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice vid Campus Gotland, via e-post tidigast från den 22 augusti, om vi kan erbjuda dig en plats på programmet. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi måste avvakta och se hur många av de antagna som registrerar sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på vilka chanser du har att bli antagen från reservlistan.

SEN ANMÄLAN
Har du gjort en sen anmälan (efter 15 juli)? Sena ansökningar hanteras i turordning, så snart som möjligt, av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med kursregistreringar. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på programmet, upp till en vecka efter kursstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02