Kandidatprogram i speldesign och projektledning

Läsåret 2021/2022

Bild för Kandidatprogram i speldesign och projektledning 2021/2022
Anmälan

Vill du projektleda spelproduktioner från idé till färdig produkt? Inom kandidatprogrammet i speldesign och projektledning får du träning i att leda och stötta arbetslag, övning i kommunikation samt verktyg för att planera och utvärdera spelutvecklingsprojekt i en internationell miljö. Programmet ges på Campus Gotland i Visby, en studiemiljö som är präglad av närheten mellan lärare och studenter.

Om programmet

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att förstå och arbeta med spel på en professionell nivå och utrustar dig för att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Programmet är specialiserat på projektledning. Utexaminerade studenter driver egna utvecklingsstudior eller arbetar på framgångsrika spelföretag i och utanför Sverige.

Som projektledare får du kunskaper i gruppdynamik, planering och spelspecifik produktionsmetodologi. Du kommer också att få träna dina samarbetstekniska färdigheter eftersom dessa behövs i komplexa och ofta internationella spelutvecklingsprojekt. Inom programmet varvas projekt inom praktisk spelutveckling med teoretiska kurser inom speldesign och industriell teknik.

Inom speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikativ träning som ger dig färdigheter i att uttrycka dig muntligt i såväl text och bild som spel.

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards.

Institutionen för speldesign är medlem i Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som forsknings- och branschfrågor står på agendan.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

What programme are you currently enrolled in?
Project Management and Game Design

What made you choose this programme and specialisation?
I chose this programme because I really liked the seriousness of project management and leadership as well as the fun and creativity I could have in Game Design. It's a good balance that  keeps the education interesting and not as tense or stressful. 

What made you choose Uppsala University?
Uppsala University is a very well renowned university that I knew about before I moved to Sweden.  Uppsala University also offers a lot of connections with exchange programs and internships that will add a lot to my university experience as well as develop my knowledge in the workplace. 

What are the best things about your programme?
I really appreciate the creative process of making games in the Game Design course. It allows for a lot of free thinking but also shows us how to confine our ideas to be able to manage out work. The project management course goes in depth with leadership skills and agile methods, which really helped me understand how to manage group projects correctly. I also enjoy the collaboration between the two courses that allows us to practice our minors in the game design course. 

Describe how an average day looks for you
The average day is never really the same. The game design course allows for so much creative freedom that helps change the pace and keeps the studies from becoming dull. Lectures are usually not very long and allow for a lot of group work and activities that helps with understanding of making a game with a team. I make time to study agile processes and project management skills because we do use these practices daily. 

How would you describe the atmosphere in class and on campus?
The classes are filled with very diverse students which really helps easy the atmosphere, because everyone is coming from different backgrounds. The overall campus is very open and social that makes studies here a lot more comfortable. I have found that the campus is a really relaxing environment during my studies and really helps easy any tension or stress that I might've faced. 

What do you hope to do after you graduate?
I hope to use the project management knowledge that I learned to work on very creative projects, either with games or other IT projects. I think the methods I learned in the game design course provided an understanding of how to adapt to the creative processes. 

What advice do you have for other students interested in applying for the same programme?
My advise would be to not overthink the programme because it was completely different than I expected. It really is a fun and balanced programme. It can be scary for students coming from outside of Sweden, but the campus provides a warm welcome and a lot of opportunities. 

Autumn 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års studier där huvudområdet speldesign läses parallellt med din profil projektledning i såväl teoretiska kurser som praktiska projektkurser. Kurserna i projektledning ingår i programmets biområde industriell teknik. Kurser inom speldesign, där samtliga projektbaserade kurser ingår, läses tillsammans med övriga program inom speldesign vid Campus Gotland. Såväl projektledningen som speldesignen omsätts i praktiken för att producera spel tillsammans med studenter från samtliga speldesignprogram.

Således ger programmet kontinuerligt möjligheten att testa och använda kunskaperna i realistiska scenarion. Projektkurserna visar på de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som innehåller personer med bakgrunder inom många olika discipliner. Precis som de teoretiska kurserna tränar projekten studenterna i akademiskt skrivande och presenterande, som träning inför examensarbetet som avslutar det tredje året.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan projektledning utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver 45 hp valbara kurser, vilka kan ägnas åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt åt utlandsstudier.

Kurserna i projektledning börjar från grunden och kommer efter första terminen att leda till ett mindre spelprojekt, varpå undervisningen och projekten tilltar i komplexitet och omfattning under de tre åren. Projektledningskurserna behandlar gruppdynamik, projektplanering, ledarskap, konflikt- samt riskhantering.

Det finns extra kurser i projektledning som du kan välja i den valbara terminen, termin 5, förutom de första projektledningskurserna du erbjuds under dina första två år.

Jämför med de andra programmen i speldesign:
Kandidatprogram i speldesign
Kandidatprogram i speldesign och programmering
Kandidatprogram i speldesign och grafik

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Huvudområdet speldesign samläses med studenter från de andra programmen i speldesign.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom salsundervisning, workshoppar och projekt. Merparten av kurserna förutsätter grupparbete. Kurserna inom projektledning är lektionsbaserade och erbjuder kontinuerlig praktisk träning i relevanta områden.

Varje år innehåller en eller två projektkurser, under vilka studenterna jobbar med sin specifika roll i grupper, för att producera färdiga spel och då tar undervisningen formen av handledning under processen.

Studera utomlands

Utlandsstudier är bäst gjort under termin fem och du kan söka de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare.

En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen, och utbildningens före detta studenter utgör ett särskilt användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang inbjuds särskilt framstående profiler från den internationella spelindustrin, liksom före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling, vilket ger mycket goda möjligheter att skapa sig ett eget kontaktnätverk för framtida arbete.

Bland utexaminerade studenter återfinns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Blizzard Entertainment, Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE och Might & Delight. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden inom vad som kallas Serious Games.

Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Tre alumnröster
"The game design education at Uppsala University equipped me with an indispensable understanding of the framework of both trust and craftsmanship that is inter-disciplinary collaboration. It offered a comprehensive overview of the development process of interactive media while also letting me build my personal portfolio. It has been an instrumental piece in my success in the game industry both as an artist and manager."
- Nicodemus Mattisson, Concept Art Director at Virtuos

"I think that the time on Gotland was an excellent opportunity to make my first contacts in the industry. All the founders of Toadman started their journey on Gotland. The chance to spend years to immerse oneself in game development and to meet like-minded people is invaluable."
- Robin Flodin, CEO at Toadman Interactive

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."
- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i speldesign och projektledning

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5126 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Institutionen för speldesign, Stephanie Noroozy

gamedesign@speldesign.uu.se

Studievägledning

studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

På alla speldesignkurser registrerar du dig själv i "Ladok för studenter" under registreringsperioden. För program med kursstart 2021-08-30 är registreringen öppen mellan 30 juli-22 augusti. Du ska registrera dig på varje första kurs av programmet eller på de kurser du är antagen till. Har du missat sista registreringsdagen? Kontakta Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> för besked om din plats finns kvar.

Är du "Antagen med villkor" ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> för att visa upp din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> via e-post mellan 27 augusti-7 september om vi kan erbjuda dig en plats och därefter har du sedan ett par dagar på dig att tacka ja. *Ingen vet dina chanser att bli antagen från reservlistan eftersom vi väntar på svar från de antagna som måste registrera sig under registreringsperioden.

Sen anmäld? OM vi kan erbjuda dig en plats, kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> via e-post mellan 27 augusti-7 september och därefter har du ett par dagar på dig att tacka ja. *Ingen vet dina chanser att bli antagen sent eftersom vi väntar på svar från de antagna som måste registrera sig under registreringsperioden.

Senast uppdaterad: 2021-03-02