Kandidatprogram i speldesign och programmering

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i speldesign och programmering 2022/2023
Anmälan

Vad kan du om den tekniska aspekten av spelutveckling? Inom kandidatprogrammet i speldesign och programmering får du de logiska och tekniska kunskaper som behövs för att arbeta med spelmediet på en professionell nivå och för att kunna utveckla spel och nya spelupplevelser. Programmet fokuserar på de tekniska aspekterna av spelutveckling med C++ programmering.

Programmet ges på Campus Gotland i Visby.

Om programmet

Kandidatprogrammet i speldesign och programmering ger en akademisk utbildning i huvudområdet speldesign och i spelprogrammering, och biområdet datavetenskap. Du får färdigheter och kunskaper i att utveckla spel liksom en god förståelse för hur de fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom speldesign och datavetenskap.

Programmet ger dig verktyg att förstå och arbeta med spel på professionell nivå samt utrustar dig för att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Programmet är specialiserat på den tekniska aspekten av spelutveckling.

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards. En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen. Tidigare studenter inom utbildningen ger dig ett särskilt användbart nätverk.

Inom speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikativ träning som ger dig färdigheter i att uttrycka dig muntligt såväl som i text, bild och spel.

Som programmerare får du under utbildningen de logiska och tekniska kunskaper som behövs för att utveckla spel. Utvecklingsprocessen kräver normalt insatser av speldesigners, grafiker, producenter, testare och programmerare. Därför kommer du också att få träna de samarbetstekniska färdigheter som behövs i ett mångsidigt, och i branschen ofta internationellt, spelutvecklingsprojekt.

Institutionen för speldesign är medlem i Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som forsknings- och branschfrågor står på agendan.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

What programme are you currently enrolled in?
Game Design and Programming

What made you choose this programme and specialisation?
I knew that I wanted to study programming, and I also wanted to work with something creative. This programme was a perfect combination of both.

What made you choose Uppsala University?
It is one of the best universities in Sweden and the only one that provides this kind of education in English.

What are the best things about your Bachelor's programme?
The game projects provide me with opportunities to apply the acquired design and programming knowledge in a creative and constructive way. Besides this, watching people enjoy what you've done is a very satisfying part of the study process.

Describe how an average day looks for you
I study for 8 hours a day on average, including lectures and self-studying. I typically study at the university or library during the day from 10 to 16.

In the evening, I cook or hang out with friends

How would you describe the atmosphere in class and on campus?
The campus is relatively small and you meet your classmates and teachers everywhere you go. Everyone knows each other more or less, and it makes the atmosphere in general very relaxing and friendly.

What do you hope to do after you graduate?
Finding a job in the game industry.

What advice do you have for other students interested in applying for the same programme?
The programme is a good combination of game design and programming. The game design courses are inspiring while the programming courses provide you with practical skills. It is a good choice for you if you are interested in both subjects.

Autumn 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet i speldesign och programmering omfattar tre års studier där huvudområdet speldesign läses parallellt med din profil, biområdet datavetenskap, i såväl teoretiska kurser som projektkurser. Samtliga projektbaserade kurser ges inom ämnet speldesign. Dina kunskaper i både datavetenskap och i speldesign omsätts i praktiken för att producera spel tillsammans med studenter från de andra speldesignprogrammen i Visby.

Programmet ger dig på så sätt möjligheten att kontinuerligt testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarion. Projektkurserna visar på de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som innehåller personer med bakgrunder från många olika discipliner. Både projekten och de teoretiska kurserna tränar dig i akademiskt skrivande och presentation, vilket förbereder dig inför det examensarbete som avslutar det tredje året.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan datavetenskap utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver 45 hp valbara kurser, vilka kan ägnas åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt åt utlandsstudier.

Programmeringskurserna börjar från grunden och kommer efter första terminen att leda till ett mindre spelprojekt, varpå undervisningen och projekten tilltar i komplexitet och omfattning under de tre åren. I projektkurserna används vanligtvis kommersiella spelmotorer med fokus på programmering av logiken för ett spel, medan programmeringskurserna går igenom hur tekniken bakom fungerar för att ge dig en djupare förståelse.

Förutom de första matematik- och programmeringskurserna som vi erbjuder dig under ditt första år finns det ytterligare kurser i programmering som du kan välja under den valbara terminen, termin fem.

Jämför med de andra programmen i speldesign:
Kandidatprogram i speldesign
Kandidatprogram i speldesign och projektledning
Kandidatprogram i speldesign och grafik

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kandidatprogrammet i speldesign och programmering ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Kurserna i huvudområdet Speldesign samläses med studenter från de andra programmen i speldesign.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom salsundervisning, workshops, och små projekt. Merparten av kurserna förutsätter grupparbete. Kurserna inom programmering ges i form av salsundervisning med löpande träning i praktisk programmering.

Varje år innehåller en eller två projektkurser, i vilka studenterna jobbar med sin specifika roll i grupper för att producera färdiga spel och då tar undervisningen formen av handledning under processen.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands passar det bäst att göra det under termin fem. Du kan söka de centrala partneruniversitet eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Utbildningen inom kandidatprogrammet i speldesign och programmering är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard och Might & Delight. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

n av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen, och utbildningens före detta studenter ger dig ett särskilt användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang som vi anordnar, bjuds särskilt framstående profiler in från den internationella spelindustrin. Det här ger dig som student mycket goda möjligheter att skapa dig ett eget kontaktnätverk för framtida arbete.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden.

Efter kandidatprogrammet i speldesign och programmering finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Tre alumnröster
"The game design education at Uppsala University equipped me with an indispensable understanding of the framework of both trust and craftsmanship that is inter-disciplinary collaboration. It offered a comprehensive overview of the development process of interactive media while also letting me build my personal portfolio. It has been an instrumental piece in my success in the game industry both as an artist and manager."
- Nicodemus Mattisson, Concept Art Director at Virtuos

"I think that the time on Gotland was an excellent opportunity to make my first contacts in the industry. All the founders of Toadman started their journey on Gotland. The chance to spend years to immerse oneself in game development and to meet like-minded people is invaluable."
- Robin Flodin, CEO at Toadman Interactive

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."
- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i speldesign och programmering

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5125 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3c/Matematik D

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor om programmet, kontakta Studievägledning, Campus Gotland:

studievagledning-cg@uu.se

Har du administrativa frågor om antagning el. registrering, kontakta gärna Studentservice, Campus Gotland:

studentservice-cg@uu.se

Institutionen för speldesign

Strandgatan 1b (Residenset) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

ANTAGNING OCH REGISTRERING
Om du är antagen och har tackat ja till en plats på ett utbildningsprogram i Speldesign, blir du även direktantagen till höstterminens inledande programkurser. För att behålla din plats på programmet behöver du registrera dig själv på kurserna i "Ladok för studenter".  Registreringsperioden är öppen från den 29 juli t.o.m. 22 augusti 2022. Du registrerar dig på de 3 första kurserna av terminens 4 kurser. (Den sista kursen har en senare registreringsperiod). Följ instruktionerna i Studentingången.


Har du missat sista registreringsdag för de inledande kurserna? Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se, för att se om det fortfarande finns en chans att bli registrerad.

RESERV
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice vid Campus Gotland, via e-post tidigast från den 22 augusti, om vi kan erbjuda dig en plats på programmet. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi måste avvakta och se hur många av de antagna som registrerar sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på vilka chanser du har att bli antagen från reservlistan.

SEN ANMÄLAN
Har du gjort en sen anmälan (efter 15 juli)? Sena ansökningar hanteras i turordning, så snart som möjligt, av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med kursregistreringar. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på programmet, upp till en vecka efter kursstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02