Dietistprogrammet 2020/2021

Bild för Dietistprogrammet 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Som dietist hjälper du friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående. Dietistprogrammet ger dig kunskaper som används främst inom hälso- och sjukvården, där dietisten har ansvar för kost- och nutritionsbehandling samt rådgivning till patienter och deras anhöriga. Som dietist kan du även arbeta med utbildning och information till allmänheten och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, skolan, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Om programmet

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 högskolepoäng. Programmet har en fast studiegång med fördjupning i huvudområdet kostvetenskap.

Programmet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum. Du får möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik, klinisk nutrition och fysiologi samt psykologi som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist inom såväl den förebyggande hälsovården som sjukvården. Arbetet innebär att kunna anpassa mat och måltider med hänsyn till nutritionella, hälsomässiga, kulturella, sociala, sensoriska, livsmedelssäkra, praktiska och etiska aspekter.

Du utvecklar din förmåga att identifiera, föreslå, motivera och följa upp lämplig kost- och nutritionsbehandling vid specifika tillstånd såsom olika sjukdomar, ätsvårigheter, under- och övervikt, fysisk aktivitet, graviditet, amning, funktionsnedsättning och åldrande. Ett vetenskapligt förhållningsätt övas i samtliga kurser i kombination med praktiska inslag och yrkesspecifika färdigheter.

Majoriteten av programmets kurser är specifika för dietistprogrammets studenter, några av kurserna samläses med andra programstudenter exempelvis studenter vid kostvetarprogrammet och ibland även med studenter som går fristående kurser.

Examen

Utbildningen leder till en dietistexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Julia Smedberg
Från:  Gävle
Läser:  Dietistprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– För att jag alltid har haft ett stort intresse för hälsa och vad man kan göra för att må som bäst, dessutom älskar jag mat så det kändes som ett naturligt val att söka till dietistprogrammet. Det sker också mycket spännande forskning på ämnet som ger yrket mycket utvecklingspotential.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Jättespännande! Man får ta mycket eget ansvar, man får träffa föreläsare som brinner för sina ämnen och sen såklart träffa många som är intresserade av samma saker som en själv. Men även personer som har andra perspektiv på saker och ting – vilket är väldigt lärorikt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Atmosfären; universitet är stort så det är studenter i princip överallt vilket gör nästan vartenda hörn av staden pluggvänlig. Dessutom är nationslivet väldigt utbrett, så det händer alltid något roligt någonstans.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det varierar, men vi har generellt många föreläsningar vilka jag alltid försöker gå på eftersom det oftast ger en tydligare bild av ämnet. Annars pluggar jag varje dag, antingen hemma eller på något café. Utbildningen är rätt krävande med mycket läsning, men det är väldigt spännande.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Att alla älskar mat! Sen är vi väldigt små klasser jämfört med i princip alla andra utbildningar vilket gör att man lär känna dem man studerar med – det skapar en bra gemenskap och en trygghet på institutionen.

Hur upplevde du första tentan?
– Annorlunda och svår, jag var jättenervös. Det var väldigt annorlunda att sitta i en tentasal jämfört med hur det var när man skrev prov under gymnasiet.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Självklart att lära mig så mycket som möjligt nu, knyta kontakter och ta till vara på den kompetens som finns här på universitetet, men också att fortsätta utvecklas när jag är färdig med studierna. Utbildningen är ju grunden för min framtida karriär, men inte det definitiva – lära är något man ska göra hela livet (något ni kommer få höra hela tiden på universitetet). Sen vill jag såklart känna att jag har gjort det mesta av min studenttid!

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Studentlivet är verkligen levande, det finns alltid saker att göra och det finns många sätt man kan engagera sig på (nationer, studieråd, kåren). Mitt bästa minne hittills är när det var Uppsalas tur att arrangera Kostbollen (årligt event för dietist- och kostvetarstudenter från Uppsala, Umeå och Göteborg som städerna turas om att ordna) och den sittning vi hade för att avsluta det eventet som var fantastiskt rolig – alla studenter vid institutionen för kostvetenskap (IKV) borde delta i det evenemanget (oavsett vilken stad som arrangerar)!

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Güntherska hovkonditoriet eller Årummet för en mysig fika, stadsparken för en trevlig joggingrunda.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet, framförallt i Ekoparken!

Vad gör du om 5 år?
– Jobbar som dietist någonstans i Sverige och bidrar förhoppningsvis till att fortsätta utveckla yrket och hitta nya vägar att hjälpa människor vara hälsosammare.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Den första terminen läser du Kostvetenskap A, en kurs i nutrition som bland annat inkluderar grundläggande kemi och fysiologi och förståelsen för olika näringsämnens funktion och metabolism. Centralt behandlas näringsrekommendationer och vetenskaplig bakgrund för dessa.

Andra terminen läser du Kostvetenskap B, inledningsvis en kurs i livsmedelsvetenskap, vilken inkluderar  livsmedelssäkerhet med mikrobiologi, sensorik och grundläggande matlagningstekniska metoder. Redskap för att kunna utarbeta och värdera livsmedel från råvara till färdig produkt i relation till olika individers behov presenteras. Andra kursen inom Kostvetenskap B introducerar ämnet dietetik där grunderna i nutritionsbehandlingsprocessen, inklusive nutritionsstatusbedömning, nutritionsdiagnoser och journaldokumentation, övas och diskuteras.  Dietistyrkesrollen inom hälso- och sjukvårdens organisation står i fokus.

Under termin tre och fyra utvecklar du kunskaper inom dietetik och klinisk nutrition med en inledande kurs om folkhälsa med fokus på livsstilsrelaterade sjukdomar och hälsofrämjande projektarbete. Detta följs av en kurs i grundläggande medicinsk fysiologi och därefter en kurs i psykologi, vilken inkluderar övning i samtalsmetodik och behandlar beteenden och psykologiska mekanismer i relation till ätandet. Den avslutande kursen i termin fyra fokuserar på nutritionella frågeställningar hos specifikt barn respektive den äldre människan, såväl i ett friskt tillstånd som vid olika sjukdomar.

Termin fem läser du Kostvetenskap C, med först en kurs i kostsociologi som fördjupar kunskapen om hur maten och måltider integreras med olika kulturer, grupptillhörigheter, identitet och samhälleliga kontexter. Detta följs av en kurs inom vetenskaplig metod, vilken övar din förmåga att kritiskt analysera frågeställningar med stöd av vetenskapliga metoder. Termin fem avslutas med två kurser som fördjupar din kunskap inom dietetik och klinisk nutrition med fokus på nutritionsbehandling vid diabetes, njursjukdom och andra svåra sjukdomstillstånd.

Den sjätte och sista terminen i programmet ger dig tillfälle att möta verkligheten i kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, med tio veckors praktik under handledning av legitimerad dietist. Kursen ger träning i förmågan att möta patienter, samverka med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och öva din kommande yrkesroll.

Vidare sker ytterligare fördjupning i vetenskaplig metod och teori när du genomför ditt avslutande självständiga examensarbete inom kostvetenskap.

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier, handledning och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment variera mellan kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri med tid för egen inläsning.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Under kursen verksamhetsförlagd utbildning är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Karriär

De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvård, exempelvis på ett sjukhus eller en vårdcentral, samt inom kommunal vård- och omsorgsverksamhet. Som dietist kan du även arbeta inom friskvård med allmän kost- och hälsoupplysning, med information/undervisning och utvecklingsarbeten inom exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustri, myndigheter, egen företagsverksamhet eller som produktspecialist inom nutritionsföretag.

Du kan också välja att direkt efter din dietistexamen, eller efter några års arbete, studera vidare vid något av de masterprogram som ges vid universitetet. Du kan till exempel läsa Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap. Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i exempelvis kostvetenskap på avancerad nivå.

Efter en examen på avancerad nivå är du behörig att söka forskarutbildning, vilket kan ge förutsättningar för en akademisk karriär.

Dietisternas riksförbund är en facklig yrkesorganisation som arbetar för att stärka dietisternas yrkesroll och för ett mer hälsosamt Sverige.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A.

Dietistprogrammet

180 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P7160 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studierektor Helena Elmståhl

helena.elmstahl@ikv.uu.se

018-471 22 07

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.