Sociologiprogrammet 2021/2022

Bild för Sociologiprogrammet 2021/2022
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av sociala relationer och strukturer, samt deras roll i samhället? Sociologiprogrammet ger dig kunskap om hur makt, identitet och mångfald formar vår samtid och hur sociologin kan tillämpas i olika delar av samhället. Programmet ger dig förutsättningar att arbeta som till exempel utredare, omvärldsanalytiker eller projektledare inom både privat, offentlig och frivillig sektor. Det förbereder dig också för en akademisk karriär som forskare.

Om programmet

Programmet ges i Uppsala, omfattar tre års studier och vilar på sociologisk grund. Det är uppbyggt av en obligatorisk del, som innefattar ämnena sociologi och utbildningssociologi, och en valfri del, bestående av två terminer där du väljer kurser utifrån ett angivet kursutbud. Den sista terminen på programmet fördjupar du dig inom antingen sociologi eller utbildningssociologi, och skriver en kandidatuppsats inom det valda fördjupningsämnet.

Programmet ger dig som student en god skolning i vetenskapliga metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt som är viktiga kompetenser både för en karriär inom akademin eller på den övriga arbetsmarknaden. Det finns idag ett behov att betona och klargöra strukturella förklaringsfaktorer för att förstå vår samtid. Programmet syftar till att ge dig som student ett utbildningsalternativ som förstår och förklarar samhället med utgångspunkt i frågor om strukturer, relationer och makt, till skillnad från utbildningar där till exempel individuella förklaringar står i förgrunden.

En ledande tanke med programmet är att du under din studiegång ska kunna välja breddning och fördjupning som du finner intressant. Programmet samverkar därför med en rad ämnen inom Uppsala universitet - såsom historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ekonomisk historia, antropologi, idé- och lärdomshistoria - och har som mål att både skapa en gedigen sociologisk grund att stå på och en akademisk bredd. Inom programmet har du vidare möjlighet att göra praktik och därigenom bilda dig en mer konkret förståelse för relationen mellan teori och praktik inom sociologiområdet. Du ges också möjlighet att studera utomlands, vilket kan vara en betydelsefull kompetens i din framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi eller utbildningssociologi som huvudområde.

Upplägg

Under de tre första terminerna läser du sociologi och utbildningssociologi.

Termin fyra är en valbar termin bestående av ett angivet utbud av kurser på 30 hp. Utbudet kan variera något från termin till termin men du har alltid platsgaranti till någon av de angivna kurserna. Det finns även goda möjligheter att åka utomlands för utbytesstudier, antingen till något av de partneruniversitet som institutionerna själva samarbetar med eller till något av de cirka 150 universitet världen som Uppsala universitet har generella utbytesavtal med.

Termin fem är en specialiseringstermin. Det innebär att du som student läser fördjupande kurser inom sociologi som du själv väljer. Här finns också möjligheter att göra praktik och du läser då praktikkurser på 7,5 hp eller 15 hp. Praktikkurserna syftar till att du som student ska träna dig i att använda förvärvade kunskaper på en arbetsplats, exempelvis myndighet, organisation eller företag. Liksom termin fyra lämpar sig denna termin bra för utbytesstudier.

Termin sex väljer du att fördjupa dig antingen inom sociologi eller utbildningssociologi.

Kurser inom programmet

Termin 1
Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 2
Utbildningssociologi A, 30 hp

Termin 3
Sociologi B/Utbildningssociologi B, 30 hp (gemensam kurs)

Termin 4
Valbara kurser, 30 hp eller utbytesstudier

Termin 5
Specialisering, praktik eller utbytesstudier

Termin 6
Sociologi C, 30 hp eller Utbildningssociologi C, 30 hp

Om undervisningen

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, gruppövningar och handledning. Möjlighet till praktik ges. Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga prov. Andra examinationsformer kan förekomma.

Studera utomlands

Vi uppmuntrar till utbytesstudier. Möjlighet ges inom programmet under en eller två terminer, antingen genom ett avtal som institutionerna har eller genom Uppsala universitets generella utbytesavtal.

Karriär

Sociologisk kompetens är användbar inom många verksamheter där kunskap om samhället, sociala relationer och samspelet mellan grupper och individer krävs och där färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation, analys, kvalitetssäkring och projektledning eftersöks. Det handlar om tjänster inom en rad områden, exempelvis

 • välfärd
 • politik
 • arbetsmarknad och arbetsliv
 • ekonomi
 • utbildning
 • religion
 • mångfald, jämställdhet och jämlikhet.
Exempel på tjänstetitlar är utvärderare, utredare, projektledare, omvärldsanalytiker, handläggare etc.

Programmet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta studierna med ett masterprogram som sedan kan leda fram till en forskarutbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sociologiprogrammet

180 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P2410 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare, sociologi

studievagledare@soc.uu.se

Studievägledare, utbildningssociologi

studievagledare@edu.uu.se

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.