Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i bildanalys och maskininlärning 2021/2022
Anmälan

Bidra till den visuella intelligensen hos morgondagens maskiner! Bildanalys och datorseende blir allt vanligare i samhället och används bland annat inom medicin, biovetenskap, humaniora, robotik, astronomi, materialvetenskap och säkerhet. Genom att specialisera dig i bildanalys och maskininlärning kan du hjälpa till att bygga en bättre värld genom mönsterigenkänning och analys och behandling av visuella data.

Användningen av digitala bilder och video har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Genom att skapa algoritmer som hittar mönster i data istället för att förlita sig på specifika instruktioner kan datorsystem lära sig att göra effektiva och intelligenta analyser av visuell information. Ingenjörer och forskare med kunskaper om bildanalys, artificiell intelligens och maskininlärning är därför hett eftertraktade på arbetsmarknaden, både inom akademin och industrin.

Om programmet

Masterprogrammet i bildanalys och maskininlärning ger dig en omfattande förståelse för de båda områdena, både från ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Färdigheterna du lär dig kommer att göra dig till en attraktiv kandidat för tjänster som mjukvaruutvecklare, forskare eller projektledare.

Dessa tekniker har många användningsområden och kan gynna samhället på flera olika sätt. Du kan hjälpa läkare att planera och anpassa operationer för varje enskild patient, stödja dem i att upptäcka och bota cancer eller sällsynta sjukdomar, hjälpa historiker och arkeologer att analysera omfattande arkiv med historiska dokument eller bidra till utvecklingen av robotar som kan förstå mänskliga känslor.

Under programmet kan du förvänta dig att

  • lära dig moderna bildanalystekniker och hur de kan användas
  • få en ingående förståelse av maskininlärning ur både ett praktiskt och teoretiskt perspektiv
  • arbeta nära ledande experter och forskare inom området.
Studentprofil
Du har en teoretisk grund inom datavetenskap och matematik. Du har också intresse för att utveckla intelligenta maskiner som kan hjälpa människor genom effektiv bearbetning av visuella data inom en mängd olika användningsområden.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bildanalys och maskininlärning som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen erbjuder grundläggande kurser i både bildanalys och maskininlärning, där de två områdena blir allt mer sammanflätade i takt med att kurserna fortskrider.

Den andra terminen erbjuder avancerade teoretiska studier som bygger vidare på kurserna från första terminen. Du kommer också att lära dig om faltningsnätverk (convolutional neural networks), en ny teknik för maskininlärning som har blivit central i modern bildbehandling och analys.

Under tredje terminen kommer du att få praktisk erfarenhet genom att tillämpa dina kunskaper inom ett område som du väljer. Dessa områden inkluderar medicinsk och biomedicinsk bildanalys, dokumentanalys och digital humaniora, vetenskaplig visualisering och social robotik. Terminen innehåller också ett grupparbete som kombinerar en rad olika färdigheter och förmågor.

Huvuddelen av den fjärde och sista terminen utgörs av ett omfattande examensarbete. I det kommer du att få chansen att tillämpa dina kunskaper i ett relevant projekt inom industrin, sjukvården eller vid en akademisk forskningsenhet, med uppgifter baserade på verkliga samhällsbehov.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Studenter förväntas att delta och aktivt bidra till undervisningen samtidigt som de tar ansvar för sitt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledd undervisning, praktiska uppgifter, seminarier, kommunikationsutbildning, grupparbeten och projekt. Programmet är nära kopplat till samtida forskning, och kursinnehållet följer den aktuella utvecklingen inom bildanalys, maskininlärning och artificiell intelligens.

All undervisning är på engelska.

Karriär

När du är klar med dina studier kommer du att vara kvalificerad för en rad olika tjänster. Du kommer att ha möjlighet att nyttja din kompetens inom industrisektorn, till exempel inom mjukvaruutveckling eller projektledning inom djup maskininlärning, artificiell intelligens, bildanalys, data mining och big data

Rapporten "The AI Index 2018 Annual Report" fann att den mest eftersökta kompetensen i jobbannonser inom AI är maskininlärning. Djup maskininlärning visade sig också vara den kompetens med snabbast ökande efterfrågan, och datorseende kom på andra plats. Cirka 70 000 nya företag grundas i Sverige varje år, och många av dessa kommer att erbjuda spännande jobbmöjligheter eller till och med startas av dig

Du kan också välja att stanna inom akademin och doktorera. Bildanalys och maskininlärning är mycket aktiva och populära forskningsområden, och studenter med examen från masterprogrammet vid Uppsala universitet är ideala kandidater för doktorandtjänster inom ämnesområdet.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.

Masterprogram i bildanalys och maskininlärning

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1330 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 80 hp matematik och datavetenskap varav minst 30 hp matematik inklusive linjär algebra, envariabelanalys, statistik och sannolikhetslära, och minst 30 hp datavetenskap inklusive 5 hp grundläggande programmering.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Upptäck forskningen vid avdelningen för visuell information och interaktion och vid centrum för bildanalys.

Kontakt

Programstudievägledare Liselott Dominicus

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

info@it.uu.se

Programstart och registrering

Du kan hitta information om kursregistrering här.

Senast uppdaterad: 2021-03-02