Civilingenjörsprogrammet i energisystem 2019/2020

 • 300 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du arbeta med energi-, klimat- och miljöfrågor? Är du intresserad av teknik, fysik och problemlösning? Civilingenjörsprogrammet i energisystem är till för dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för ett hållbart samhälle. För att möta utmaningarna behöver du lära dig om miljövänlig och förnybar produktion och användning av energi, både ur naturvetenskapligt-tekniskt och samhällsinriktat perspektiv.

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Sverige har satt ett nationellt mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040 och världens länder har enats att stoppa den globala uppvärmningen genom Parisavtalet. FN:s sjunde globala mål, slår fast: "Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad."

Om programmet

Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Du kommer att kunna dra nytta av SLU:s forskning och kompetens inom system- och miljöanalys, bioenergi och miljöekonomi och Uppsala universitets forskning och kompetens inom vindkraft, vågkraft, solenergi, vattenkraft, kärnkraft och energieffektivisering. Du får ta del av den samlade kunskap som finns på båda dessa universitet och får därigenom en helhetssyn på energifrågorna.

På det femåriga programmet utvecklar du kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram energieffektiv och klimatsmart teknik. Du kommer också att fördjupa dig inom valfria energitekniker som elnät, energieffektivisering, vind-, våg-, kärn- och vattenkraft samt bio- och solenergi. Samhällsperspektiv får du genom kurser inom ekonomi, ledarskap, etik och miljörätt.

Under utbildningen lär du dig att modellera och simulera hur produktion, distribution och användning av energi samverkar i ett energisystem och hur energiomvandling påverkar miljö och samhälle. Du får träning i att analysera hur dagens energisystem bidrar till miljöförstöring och tär på våra naturresurser och hur det måste utvecklas och förändras. Programmets kombination av bredd och spets gör att du kan förstå och utveckla morgondagens teknik.

Examen

Utbildningen leder till en civilingenjörsexamen med inriktning energisystem vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Clara Knudsen
Från: Ölme, Värmland
Läser: Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag var tidigt väldigt intresserad och fascinerad av miljöfrågor, och ville samtidigt få med matte och fysik i min utbildning. Egentligen visste jag inte så mycket om programmet innan jag började utan hoppade bara på. Det visade sig vara ett bra val – det känns mer rätt för var dag.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är väldigt varierande. Till skillnad från gymnasiet är många föreläsningar och lektioner frivilliga, på gott och ont. Det är mer eget ansvar, men det är mycket roligare att göra något man är intresserad av.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Definitivt det unika studentlivet! Det finns mycket att göra här och utöver utbildningen kan man engagera sig i utbildningsråd, nationer, kårer och sektioner. Där kan man lära sig mycket som man inte får från en utbildning, och självklart ha galet roligt!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är väldigt beroende av vilka kurser vi läser, men oftast är det schemalagt  varje dag. Lektioner och föreläsningar brukar vara schemalagda på två timmar, alltså två 45-minuters pass. En vanlig dag kan vara föreläsningar 8–12, lunch 12–13 och lektion eller laboration 13-17, men oftast börjar vi senare, slutar tidigare eller har håltimmar. Vissa perioder är definitivt mer än en 40-timmarsvecka, andra inte.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Problemlösning och tvärvetenskapliga perspektiv. Vi får inte bara lära oss hur de olika energisystemen fungerar tekniskt, utan får även applicera ett samhällsperspektiv på dem.

Hur upplevde du första tentan?
– Det var väldigt uppstrukturerat och officiellt, men kändes seriöst på ett bra sätt. Det är inte så farligt som man kan tro.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Från början var mitt mål att rädda världen. Det tänker jag fortfarande, men kanske inte på samma sätt som innan jag började. Jag vill lära mig så mycket som möjligt om främst solenergi, för att använda i ett jobb i framtiden. Dessutom vill jag ta tillvara på så mycket som möjligt av hela utbildningen och studentlivet nu. Tyvärr vet jag ju att det tar slut en dag.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Oj, det finns väldigt många bra minnen, men en väldigt självklar sak är ju Valborgsfirandet! Det innebär inte enbart fest på självaste dagen, utan det är en festival på ungefär 1,5 vecka med aktiviteter och flottbyggande, och människor överallt.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Alla nationer.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Introduktionsveckorna vid TekNat.

Vad gör du om 5 år?
– Jobbar som projektledare på (förhoppningsvis) ett solenergiföretag, eller ett elnätsföretag.

Våren 2017

Upplägg

I årskurs ett och två får du goda kunskaper i fysik, kemi, biologi, matematik och datavetenskap som krävs för att ta fram ny energieffektiv och klimatsmart teknik.

Du läser energitekniska kurser under årskurs två, tre, fyra och fem. Då får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. I många av dessa kurser studerar du processer för effektivare elproduktion. Du får även redskap för modellering och optimering av energisystem inom kurser i till exempel systemanalys och reglerteknik.

Tredje året avslutas med ett större projektarbete som görs i samarbete med företag.

Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, etik, ledarskap och miljörätt. Programmets upplägg gör att du från årskurs ett till årskurs fem läser kurser som fördjupar dina kunskaper och färdigheter att analysera energisystemet.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i årskurs fem som till övervägande del görs i samarbete med näringslivet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, inlämningsuppgifter, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Du kommer att jobba både individuellt och i grupp. Genom studiebesök, projektarbeten, gästföreläsningar, kandidat- och examensarbetet får du möjlighet att utveckla goda kontakter med ditt kommande yrkesliv. Undervisningen ger dig också utmärkta möjligheter att utveckla dina kompetenser i muntlig och skriftlig presentationsteknik på både engelska och svenska och att arbeta i grupp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i årskurs fem som till övervägande del görs i samarbete med näringslivet. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Det är vanligast att åka till engelskspråkiga länder som Australien, Kanada, Storbritannien, USA eller Nya Zeeland. Du kan välja att läsa kurser inom energiområdet eller inom andra ämnen. Du har även möjlighet att genomföra ett projekt utomlands, till exempel som en så kallad minor field study (MFS) i ett utvecklingsland.

Karriär

Energifrågorna är idag en av samhällets viktigaste frågor och behovet av en hållbar energianvändning och produktion ökar. Sveriges nationella mål 2040 är 100 % förnybar elproduktion. Lokala och internationella energibolag, start-up företag, forskningsinstitut, industri och myndigheter behöver personer som kan möta utmaningar inom många olika områden. Det kan gälla förnybara energitekniker eller hur energi utnyttjas på bästa möjliga sätt till exempel i byggnader. Det kan också handla om förnyelse av hela energisystem.

Efter examen kommer du att kunna arbeta som projektledare, konsult, chef, miljöstrateg, konstruktör, utredare, analytiker, utvecklingsingenjör, energiansvarig eller forskare både inom och utanför Sverige.

Exempel på bolag och branscher där studenter tidigare fått jobb:

 • Energibolag: Vattenfall, Fortum , EoN, Skellefteå Kraft, Lunds energi, Statkraft
 • Start-up företag inom förnybar energi: ChromoGenics, Seabased Industry, Solibro
 • Konsultbolag: Accenture, Lloyd's, Ramböll, Sweco, VPC, ÅF
 • Myndigheter och universitet: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, SLU, Uppsala universitet, KTH
 • Forskningsinstitut: Svenska Miljöinstitutet IVL, RISE, Nordisk Energiforskning
 • Industri: ABB, IBM, Bombardier, Siemens
 • Intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, Svensk Fjärrvärme, Greenpeace, Kärnkraftsbranschen: SSM, Forsmark, OKG, Westinghouse
Se film där tre tidigare studenter berättar om sina jobb.
Fler exempel på var studenter har hamnat efter utbildningen.

Johan Hollsten, produktchef, ABB
- Om man känner att energi och fysik är av intresse så är Civilingenjörsprogrammet i energisystem ett bra program. Energisystem är konkret, till skillnad från vissa andra program där det kan vara svårare att ta på vad man blir.
- Energifrågan är aktuell och programmet handlar inte bara om teknik utan också om samhället och hur det påverkas av olika energilösningar. Det finns mycket jobb inom sektorn och om vi dessutom ska fasa ut kärnkraften behöver branschen ännu fler ingenjörer.
- Om man är intresserad av energibranschen är Civilingenjörsprogrammet i energisystem det bästa programmet oavsett om man vill jobba på ABB, Vattenfall eller mindre företag. Branschen skriker efter ingenjörer med den inriktningen.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

I urvalet till höstterminen 2019 kommer högskoleprovsresultatet att viktas 0,75/0,25. Det innebär att den kvantitativa delen ges vikt 0,75 och den verbala delen ges vikt 0,25. Läs mer om viktade högskoleprovsresultat på UHR:s webbplats.

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

300 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1501 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 725000 kr

Kontakt och mer info

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

Telefon: 018-471 30 03

Paula Forslund studievagledare-es@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 34 77

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.