Kandidatprogram i matematik

Läsåret 2021/2022

  • 180 hp
  • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i matematik i Uppsala passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Du får en djupare förståelse för matematiken och lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som finns bakom formlerna. Efter examen väntar en rad olika möjligheter och du kan skräddarsy utbildningen utifrån dina önskemål.

Matematik har fascinerat människor i alla tider och kan liknas vid ett språk som hjälper oss att förstå vår komplexa värld. Matematiken spelar en central roll inom allt från datavetenskap, modern teknik och naturvetenskap till nyare områden som finansiell matematik, biostatistik och maskininlärning.

Om programmet

På kandidatprogrammet i matematik erbjuder vi ett brett urval av kurser inom många aktuella matematiska områden. Du får en stadig grund att stå på oavsett om du väljer att fortsätta studera eller ge dig ut i arbetslivet. Programmet ger behörighet till flera masterprogram, i bland annat matematik, finansiell matematik, bioinformatik, matematisk statistik, tillämpad beräkningsvetenskap och dataanalys (data science).

Matematik är inte bara vetenskapens språk utan också ett fristående forskningsämne som ständigt expanderar. Matematikforskningen i Uppsala omfattar en rad spännande områden, som algebra, geometri, analys, sannolikhetsteori, tillämpad matematik och statistik. Forskarna är också lärare på många av programmets kurser.

Tack vare matematikens allmängiltighet är den användbar inom såväl teknik och naturvetenskap som det samhällsvetenskapliga området. Eftersom datorer blir allt bättre på att hantera stora mängder information behöver de som ska tolka informationen besitta stor matematisk kompetens. Med de fördjupade matematikkunskaper som utbildningen ger får du goda möjligheter att arbeta inom många olika branscher. Prognoser pekar på att matematisk kompetens blir ännu mer eftertraktad i framtiden, inte minst inom maskininlärning och data science.

Några av de områden där matematik spelar en central roll är försäkringsmatematik, bildanalys, medicinsk forskning, finans, signalbehandling, sökoptimering, kryptering och datavetenskap.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med matematik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Agnes Davíðsdóttir
Kommer från: Reykjavik. Min pappa är isländsk och min mamma svensk.

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag hittade inte direkt till Kandidatprogrammet i matematik. Matematik var dock alltid mitt favoritämne i skolan. Efter att ha fått mycket matematik och fysik i gymnasiet ville jag ha en förändring men märkte snabbt att det var något som fattades och att jag ville tillbaka till matematiken.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det roligaste tycker jag nog är att utbildningen är utmanande och att jag måste jobba för att det ska gå bra. Jag har lärt mig bättre att använda min tid på ett bra sätt och hur lönsamt det är att vara väl organiserad i mina planer.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Den första tiden i Uppsala var ganska läskig samtidigt som det var spännande. Det kändes stort att flytta ifrån allt och alla jag kände. Jag visste att jag tyckte det var viktigt för mig att lära känna folk här, så jag satte mig själv målet att tacka ja till varje aktivitet jag blev bjuden med på. Jag lyckades inte alltid och dom gånger jag gjorde det, hamnade jag inte alltid på platser jag gick tillbaka till igen. Men det var verkligen ett jättebra sätt att utforska Uppsala! Det var så jag hittade till nationslivet och jag hade nog inte lärt känna många av mina bästa vänner idag om inte för den inställningen.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag innebär ett par föreläsningar där jag brukar sitta och anteckna. Sedan sätter jag mig ett par timmar med några kompisar och antingen jobbar på inlämningsuppgifter eller läser något av materialen som jag har råkat halka lite efter i. Jag brukar ha gjort ett schema för mig själv för att se till att jag får det gjort under dagen som jag vill och sedan gör jag morgondagens schema innan jag går hem. På kvällen har jag kanske hört av mig till en kompis och vi lagar mat tillsammans eller hittar på något annat kul om det inte är en fest eller annat som händer den kvällen.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Jag tycker det bästa med att plugga vid Uppsala universitet är att det kryllar av liv. Det är alltid något som står på och om man vill så kan hitta på saker exakt hela tiden.

Vad har varit mest utmanande?
– Jag skulle nog säga att det mest utmanande har varit att vara långt ifrån min familj. När jag har känt att jag går i motvind eller när viktiga saker händer så har det varit svårt att känna mig långt borta. Men det var jag beredd på och det är lite det som gör att jag tycker det är spännande med att vara här. Jag har lärt mig tackla vardagen på mitt eget sätt. Sedan ringer jag ofta hem också och pratar, det ger mig mycket och jag har lärt mig mycket om mig själv.

Vad gör du om fem år?
– Har ett jobb som jag gillar. Kanske i Uppsala, kanske nån annanstans. Köpt en lägenhet.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet i matematik omfattar 180 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Under de första två åren får du en god matematisk grund. Du lär dig bland annat om oändligheten och hur du kan räkna i flera dimensioner. Du får även baskunskaper i programmering och beräkningsvetenskap och lär dig att lösa svåra matematiska problem med dator. Det tredje året har ett friare upplägg där du kan välja fördjupningskurser inom de områden som du har blivit särskilt intresserad av. Kanske har du bestämt dig för att läsa masterutbildningen i exempelvis matematik eller dataanalys och väljer förberedande kurser för det. Eller så vill du direkt ut i arbetslivet och väljer några kurser i exempelvis statistik som gör dig extra konkurrenskraftig. Det finns många möjligheter att ta tillvara inom programmet.

Kurser inom programmet

År 1
Matematik, 50 hp
Data- och beräkningsvetenskap, 10 hp
Extra fördjupningskurser i matematik

År 2
Matematik, 50 hp (varav 15 hp matematisk statistik)
Data- och beräkningsvetenskap, 10 hp

År 3
Valfria kurser i matematik och andra ämnen (till exempel algebraiska strukturer, logik, differentialgeometri, regressionsanalys, tillämpad matematik, beräkningsvetenskap, databasteknik, matematikens historia, finansiell matematik), 45 hp
Examensarbete i matematik, 15 hp

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Våra lärare undervisar dels i föreläsningsform, dels i lektionsform. Under föreläsningarna går läraren igenom och förklarar teori. Vid lektionstillfällena löser studenterna övningsuppgifter och har möjlighet att ställa frågor och diskutera med läraren och varandra. Inlämningsuppgifter förekommer i olika hög grad. De är oftast frivilliga men ger bonuspoäng till tentamen. På datakurserna är det vanligt med obligatoriska programmeringsuppgifter. Under tredje året gör du ett självständigt examensarbete.

Studera utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att åka på utbyte till en rad universitet över hela världen. Matematiska institutionen har egna utbytesavtal med ett antal universitet som är särskilt bra på matematik, i exempelvis Frankrike, Tyskland, Irland och Japan.

Karriär

Efter kandidatutbildningen är du attraktiv på arbetsmarknaden och kan börja arbeta. De flesta studenter som tar kandidatexamen i matematik i Uppsala läser dock vidare på något masterprogram. Tack vare att matematiken är användbar inom många områden ger en kandidatexamen i matematik behörighet till ett stort antal masterprogram, både i Sverige och i övriga Europa. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

Masterprogrammet i matematik
Masterprogrammet i finansiell matematik
Masterprogrammet i tillämpad matematik och statistik
Masterprogrammet i bioinformatik
Masterprogrammet i dataanalys (nytt program med start höstterminen 2020)

Majoriteten av dem som tar en masterexamen i matematik väljer att jobba utanför universitetsvärlden, medan andra fortsätter till doktorandstudier och ytterligare några satsar på en forskarkarriär. Är du intresserad av att forska inom matematik finns goda möjligheter till det, både hos oss i Uppsala och runtom i världen.

Matematiker i arbetslivet har ofta titlar som aktuarie (försäkringsmatematiker), analytiker, data scientist och IT-specialist. Vissa matematiker arbetar med signalbehandling, systemutveckling, statistik och biostatistik. Några går vidare till projektledar- och chefsroller.

Våra alumner finns inom organisationer som SPP, Swedbank, Scandia liv, SCB, AstraZeneca, Elekta, Uppsala Clinical Research, Regionalt cancercentrum, Max Matthiessen, Prover, Försvarsmakten, First Derivatives, Accenture, Combient, IMINT Image Intelligence, Göteborg Energi och många fler.


Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Kandidatprogram i matematik

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1400 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@math.uu.se

018-471 32 03

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7

Box 480, 751 06 UPPSALA

Programstart och registrering

Upprop

Uppropet sker måndagen den 23 augusti klockan 10.00 i sal 90101, Ångströmlaboratoriet. Det kommer även vara möjligt att delta i uppropet digitalt.

Delta i uppropet via Zoom

Registrering

Du kan registrera dig på programmet redan innan uppropet. Detta gör du genom att registrera dig i Ladok på de kurser som startar vecka 35. Registreringen för dessa öppnar den 2 augusti. Kurser som startar senare i höst kan du registrera dig på tidigast två veckor innan kursstarten. 

Om du får förhinder

Om du inte kan komma på uppropet är det viktigt att du meddelar detta, även om du redan har registrerat dig. Mejla i så fall matematiska institutionens studievägledare.

Reserver

Du som är reserv kommer att få meddelande om du blir antagen. Vi hanterar reserver kontinuerligt från början av augusti.

Schema

Schemat hittar du i TimeEdit

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-03-02