Finansiell matematik - Masterprogram i matematik

Läsåret 2021/2022

Bild för Finansiell matematik - Masterprogram i matematik 2021/2022
Anmälan

Tycker du om matematik och vill satsa på en karriär inom finanssektorn? Masterprogrammet i finansiell matematik erbjuder en blandning av statistiska och matematiska verktyg som kommer att göra dig väl förberedd för yrkeslivet. Du har dessutom möjlighet att fördjupa dig i teori då lärarna på programmet är aktiva forskare.

Om programmet

Du inleder dina studier med kurser i nationalekonomi och finansiella derivat. Därefter läser du kurser där du vidgar dina kunskaper i matematisk statistik och matematisk analys med finansiella tillämpningar. I utbildningen ingår omfattande datorstödda beräkningsmetoder och simuleringar av finansiella modeller. Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom finanssektorn.

Som student i finansiell matematik kan du även välja att fördjupa dig i de teoretiska aspekterna av finansiell matematik. En sådan fördjupning ger en god grund för vidare doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

Under utbildningen

  • fördjupar du din kunskap inom statistik och matematisk analys med tillämpningar inom ekonomin
  • studerar du de teoretiska aspekterna av finansiell matematik
  • förbereder du dig för en karriär inom ekonomi.
Den matematiska forskningen i Uppsala har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget? De var båda mycket framstående inom harmonisk analys.

Ett annat starkt forskningsämne i Uppsala vid den tiden var differentialgeometri. Under 1990-talet internationaliserades vår matematiska forskning och sedan dess har den växt, både sett till antalet forskare och forskningsområden. Sedan dess har vi utbildning och forskning i finansiell matematik.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med finansiell matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Under inriktningens första termin läser du kurser i nationalekonomi och finansiella derivat. Därefter väljer du kurser i bland annat måtteori, matematisk statistik, partiella differentialekvationer och beräkningsmetoder i finansiell matematik. Inriktningens sista termin består av ett examensarbete på 30 högskolepoäng (hp). Väljer du att ta ut en ettårig masterexamen gör du ett mindre examensarbete på 15 hp under programmets andra termin.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen

Om undervisningen

Undervisningen ges på engelska, huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen. Programmet ges i Uppsala.

Institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenterna är välkomna att delta.

Karriär

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med kan det bero på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning?

Om du vill arbeta inom finanssektorn är denna inriktning rätt väg att gå. Många av våra alumner som har tagit masterexamen i finansiell matematik jobbar som olika typer av analytiker, främst inom banksektorn. En annan titel som börjar bli vanligare bland alumnerna är data scientist. Även om de flesta som tar examen i finansiell matematik ger sig ut i arbetslivet har flera av våra tidigare studenter gått vidare till doktorandstudier, både i Sverige och utomlands.

Våra alumner finns på företag som Combient, Swedbank, First Derivatives, Accenture, Qliro, Max Matthiessen, Hoist Finance och många fler.

Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematiker en gång per år. Där får matematikstudenterna träffa yrkesverksamma matematiker som berättar om sina karriärvägar. Institutionen är även behjälplig med andra typer av yrkeslivskontakter.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Finansiell matematik

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1411 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp matematik och kurser i sannolikhetsteori, programmeringsteknik och numerisk analys om sammanlagt 20 hp.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

masters@math.uu.se

018-471 32 03

Programansvarig: Julian Külshammer

julian.kuelshammer@math.uu.se

018-471 3489

Matematiska institutionen

Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Box 480, 751 06 Uppsala

Programstart och registrering

Introduktionsmöte

Alla studenter som är antagna eller antagna med villkor är välkomna till ett introduktionsmöte den 23 augusti 2021 klockan 13:15. Mötet äger rum på Ångströmlaboratoriet, i sal 2002. Salen ligger på bottenvåningen, i korridoren längst ut på norra sidan. På introduktionsmötet kommer du att få relevant information som berör dina studier.

Det kommer även att vara möjligt att delta i introduktionsmötet via Zoom.

Registrering, antagna studenter

Du kan registrera dig på en av programmets första kurser i Ladok när registreringsperioden öppnar den 16 augusti. När du har registrerat dig på kursen kommer du automatiskt att bli registrerad på programmet.

För att registrera dig på de övriga kurserna ska du kontakta masterprogrammets studievägledare via e-post. Skriv ditt fullständiga namn och personnummer i mejlet.

Kursutbud

Titta på kursutbudet och kontakta studievägledaren när du har bestämt dig för vilka kurser du vill registrera dig på. 

Vi kommer även att informera om programmets olika valmöjligheter under introduktionsmötet den 23 augusti.

Om du vill läsa andra kurser

Det är möjligt att välja andra kurser än de som står i studieplanen, så länge de är relevanta för programmet och kan räknas in i masterexamen. Mer om examenskraven hittar du i utbildningsplanen för masterprogrammet i matematik.

Registrering för studenter som är antagna med villkor

Om du är antagen med villkor behöver du visa att du har tagit kandidatexamen innan du kan registrera dig på masterprogrammet. Ta gärna med dig ditt examensbevis eller en vidimerad kopia till introduktionsmötet. Om du inte har hunnit ta ut kandidatexamen men uppfyller examenskriterierna ska du kontakta masterprogrammets studievägledare för registrering.

Schema

Schemat hittar du i TimeEdit.

Senast uppdaterad: 2021-03-02