Masterprogram i tillämpad bioteknik

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i tillämpad bioteknik 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik vänder sig till dig som vill inrikta dig mot tillämpad bioteknik och samtidigt få kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. Det är ett program som ger dig en unik profil och där du möter både svenska och internationella studenter och lärare, vilket ger dig möjlighet att skapa ett nätverk som du kommer att ha nytta av i framtiden. Uppsala universitet är det rätta valet för dig om du är intresserad av bioteknikstudier.

Uppsala ligger mitt i det starkaste bioteknikklustret i Sverige och har under många decennier varit ett centrum för nyskapande och högkvalitativ bioteknisk forskning och utveckling. Här finns ett stort antal bioteknikföretag, både stora och små. Samarbete mellan Uppsala universitet, bioteknikföretag, universitetssjukhuset och myndigheter genererar en stimulerande utbildningsmiljö.

Om programmet

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik har en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning. Programmet har utvecklats i samarbete mellan universitetet och bioteknikindustrin i Uppsala.

Under utbildningen kommer du att:

  • studera i Sveriges starkaste kluster för bioteknik
  • specialisera dig inom ett forskningsområde i molekylärbiologi eller bioteknik som du är intresserad av
  • få erfarenhet av projektledning och entreprenörskap.
Som student på programmet får du teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom molekylärbiologi, strukturbiologi och bioteknik. Du kommer att studera labbintensiva kurser inom protein engineering, syntetisk biologi och immunteknik. Dessutom lär du dig om industriell projektledning och immateriella rättigheter, vilka tillsammans utgör en unik och mycket attraktiv profil för karriär inom både akademi och industri.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med tillämpad bioteknik som huvudområde.

Upplägg

År 1
Du läser först en startkurs på avancerad nivå - Trender i molekylärbiologi och bioteknik, 15 hp som ger dig en bred insikt om mekanismer i olika processer i det central dogmat. Därefter läser du Makromolekylers struktur och funktion, 15 hp som inkluderar djupstudier av biomolekylers struktur och funktion.

Följande vårtermin kan du välja mellan de två kurserna Syntetisk biologi, 10 hp, eller Immunoteknik, 10 hp. Dessutom läser du två industrirelaterade kurser Innovationsledning och entreprenörskap, 10 hp, och Bioteknologiskt projekt, 10 hp, som utförs i samarbete med lokala bioteknikföretag inom olika områden. Detta är ett utmärkt tillfälle att få kontakt med företagsvärlden och all kunskap du tillgodogjort dig under första året används för att lösa biotekniska problem inom företagen.

År 2
Under andra året erbjuder masterprogrammet i tillämpad bioteknik ett brett spektrum av valbara kurser som inkluderar Protein engineering, 15 hp; Toxikologi D, 15 hp; Genetisk och molekylär växtbiologi, 15 hp; Nanobioteknologi, 10 hp; Biosensorer 5 hp med flera andra valbara kurser. Du kan också välja Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik, 5 hp, Bioinformatik på nätet, 5 hp.

Forskningspraktik i biologi, 10/15/20 hp och iGEM baserade kurser Projekt i laborativ syntetisk biologi I eller II, 15 hp, som ges under sommaren mellan första och andra året.

Den viktigaste kursen under andra året är examensarbetet (30 eller 45 hp), som är viktigt för framgångsrikt slutförande av masterstudierna. Det är även det första steget till forsknings- eller industrivärlden. Du gör då ett examensarbete inom universitetet eller på ett företag, statligt verk eller myndighet i Sverige eller utomlands. I slutet av den här kursen måste du skapa en mastersavhandling och försvara den med muntlig presentation.

Kurser inom programmet

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom den nära kontakten med näringslivet i form av inbjudna föreläsare och olika projekt, får du också möta personer med erfarenhet från bioteknologiskt arbete utanför universitetet.

Undervisningen är på engelska och består av föreläsningar, gruppövningar, gruppresentationer, laborationer, seminarier, egna projektarbeten och studiebesök. Du ska läsa vetenskapliga artiklar som kompletterar läroböcker och kompendier.

Utbildningen bygger också på studenternas förkunskaper och erfarenhet. Du förväntas delta aktivt i din utbildning och ta ansvar för personliga lärandemål och bidra till andras lärande. Lärare i programmet har det primära ansvaret för att skapa grunden för aktivt individuellt och kollektivt lärande. Kontinuerlig utbildningsutveckling bygger på en respektfull dialog mellan studenter och lärare som hjälper alla för pedagogisk utveckling och ömsesidigt lärande.

Studera utomlands

Som student kan du utföra examensarbete utomlands, men godkännande av programansvarig krävs.

Karriär

Bioteknologisk industri är på frammarsch över hela världen, inte minst i Sverige och Uppsala, och arbetsmarknaden förväntas öka de närmaste åren.

Uppsala universitet har mycket gott rykte och med en masterexamen i tillämpad bioteknik från Uppsala har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot doktorandstudier eller en karriär inom det biotekniska näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Beroende på vilka kurser du väljer under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete inom, till exempel, proteinbaserade läkemedel, metodutveckling, diagnostiska verktyg inom medicinområdet eller med biomaterial inom olika bioteknologiska områden.

Våra alumner arbetar bland annat på Cytiva, Astra Zeneca, Galderma medical solutions, Roche och andra multinationella företag. Flera exempel finns även på tidigare studenter som startat sina egna bioteknikföretag.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär .

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se.
Universitetet gör inte utvärdering av behörighetskriterier innan du ansöker till masterprogrammet.

Masterprogram i tillämpad bioteknik

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1107 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena molekylärbiologi, biologi, biokemi, bioinformatik, bioteknik, kemiteknik, medicinsk informatik/teknik, farmaci eller biofysikalisk kemi.
Dessutom krävs:

  • kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi och molekylärbiologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylärgenetik motsvarande ca 30 hp;
  • kunskaper och laborationsfärdighet i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande ca 30 hp; samt
  • kunskaper i matematik: algebra och analys motsvarande ca 7,5 hp.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För programspecifika frågor Suparna Sanyal eller Fredrik Sundström:

master@ibg.uu.se

018-471 4835

För frågor om antagning och allmän information, kontakta:

masterprogrammes@uu.se

Institutionen för biologisk grundutbildning

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 592, 751 24 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02